Wilhelm Röhss d.ä.

Wilhelm RöhssWilhelm Röhss, född den 20 september 1796 i Schleswig i norra Tyskland, död den 24 juni 1858, var en svensk affärsman och donator. Han var son till bokhandlaren Johan Gottlob Röhss (1766-1842) från Schleswig, och far till bland andra Wilhelm Röhss d.y., August Röhss och Harald Röhss. Han var gift med Carin Bressander.

Som apotekarlärling tog han farmaceutisk examen i september 1818. Därefter arbetade han på olika platser i Tyskland innan han fick anställning på den stora Dunklerbergska fabriken i Elberfeld i Hannover.

Röhss besökte de skandinaviska länderna flera gånger under åren 1824–1827. Johan Gabriel Grönvall var vid den tiden den störste importören av Dunklerbergs garn i Sverige och insåg affärsmöjligheten för färgerier i Göteborgstrakten. Röhss erbjöds bli Grönvalls verkmästare på det blivande färgeriet Levanten. Röhss krävde dock en andel i affären för det fall han skulle lyckas. Ett kontrakt uppgjordes och Röhss flyttade till Göteborg från Schleswig och ansökte om svenskt medborgarskap i september 1827. Samma år bildade de två kompanjonerna Färgeri AB Levanten. Han blev svensk medborgare den 5 januari 1827 under förutsättning att han inom sex månader skulle avsäga sig sitt danska medborgarskap.

1882 bildade han och Johan Gabriel Grönvall också ett handelsbolag som då fick namnet Grönvall & Röhss. 1839 lämnade J.G. Grönvall firman och ersattes av mågen (svärsonen) Elis Fredrik Brusewitz varvid firman bytte namn till Röhss & Brusewitz. Rederirörelsen och importaffärer flyttades samtidig över till den nybildade firman J.G. Grönvall & Co som drevs av Röhss, Grönvall och Brusewitz.

Fabriksrörelsen och de inländska affärerna bedrevs under firma Röhss & Brusewitz där Wilhelm Röhss ingick som partner. Firman hade stora importaffärer av kolonialvaror som kaffe, bomull och färgstoffer samt hudar med mera. Den ägde Levantens färgeri och sålde Rosenlunds spinneribolags hela tillverkning av garn efter att det företaget bildats 1846.

Export-, import- och rederiaffärerna bedrevs under firma J.G. Grönvall & Co där Wilhelm Röhss ingick som kompanjon. Denna firma exporterade järn och metaller från Göteborg samt trävaror från Norrland och Finland. De hade arton fartyg i sjötrafik.

År 1853 utträdde Wilhelm Röhss ur dessa båda firmor och fortsatte fabriksdrift och handelsrörelse under firman Wilh. Röhss & Co. Bakgrunden till detta var sannolikt att ett ömsesidigt misstroende uppstod mellan de två kompanjonerna.

Separationen innebar att Wilhelm Röhss för sin del fick firman Röhss & Brusewitz, anläggningarna i  Hälsingland och Värmland, aktierna i Rosenlunds Spinneri AB och Färgeri AB Levanten och hälften av fartygsandelarna.

Vid Röhss död 1858 övertogs firman av änkan Carin Röhss att förvaltas av henne med hjälp av sonen Wilhelm Röhss d.y. och sedermera August Röhss för gemensam räkning. Sistnämnde son upptogs som bolagsman 1860.

År 1869 utträdde Carin Röhss ur firman som drevs vidare av de två sönerna.

Text i huvudsak från Wikipedia