Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

August Röhss

August Röhss

August Röhss

Johan Anders August Röhss, född 20 juli 1836 i Göteborg, död 20 oktober 1904 i Göteborg, var en svensk affärsman och donator. August Röhss var son till Wilhelm Röhss d.ä. och Carin Bressander. Han gifte sig 3 oktober 1898 i Göteborg med Carolina Gustava Zachau (1839-1928), dotter till handlande Carl Christoffer Zachau och Gustava Stenberg i hennes andra äktenskap. I sitt första äktenskap var hon gift med John Peter Hawks Lyon.

August Röhss utexaminerades 1852 vid Chalmerska institutet, var elev vid Sälboda bruk i Värmland 1852-54, bedrev studier vid Bergsskolan i Falun 1855-56. Han fick burskap som handlande i Göteborg 1860 och blev 1858 anställd i firma Wilh. Röhss & Co, Göteborg, varav som delägare från 1 januari 1860 till 1900 samt ensam innehavare 1900-02.

Röhss var delägare i Gammelkroppa bruk i Kroppa, Värmland, ledamot av handelsfullmäktige i Göteborg 1874-93, ordförande i styrelsen för Göteborgs Sparbank, Brand- och Livförsäkrings AB Svea och Ränte- och Kapitalförsäkringsanstalten i Göteborg, ledamot av styrelsen för Ahlafors Spinneri AB, Återförsäkrings AB Astrea, Trädgårdsföreningen, Rosenlunds Spinneri AB, Bryggeri AB Kronan, Särö AB och för Riksbankens avdelningskontor i Göteborg.

Han var ledamot av Göteborgs stadsfullmäktige 1889-1900, av styrelsen för Göteborgs hamn- och älvarbeten 1876-97, av styrelsen för Göteborgs museum 1887-1904, revisor för Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset 1866.

Röhss tog livlig del i stadens kommunala liv och gjorde sig känd som mecenat. Den 28 juli 1901 donerade Röhss 350 000 kronor till Göteborgs högskola för professurer i nationalekonomi, sociologi, geografi (med handelsgeografi) och statsvetenskap med statistik. År 1894 fick Akademien för de fria konsterna i Stockholm av sin hedersledamot August Röhss motta 50 000 kronor till fullbordandet av akademiens nybyggnad. Röhss fick som ett erkännande akademiens guldmedalj, som överlämnades i Göteborg av professorn, friherre Adolf Erik Nordenskiöld. I slutet av 1894 skänkte Röhss pengar till inköp av samtliga inventarier för Göteborgs Ålderdomshem vid Slottsskogen.

Han donerade även stora belopp till Göteborgs museum, Nationalmuseum, Stadsbiblioteket, Göteborgs Konstförening och Röhsska konstslöjdmuseet. Dessa donationer är grunden för Stiftelsen August Röhss donation till Röhsska konstslöjdsmuseet, Stiftelsen August Röhss inköpsfond, Stiftelsen August Röhss donationsfond och Stiftelsen August Röhss Fond.

Text i huvudsak från Wikipedia.

Advertisements

5 Responses to August Röhss

  1. […] tillkommen som en donation från August Röhss. Målsättning är att avkastningen skall användas till – sedan 4% lagts till kapitalet […]

  2. […] tillkommen som en donation från August Röhss. Syftet är att främja inköp av konstsaker till Röhsska museet med rätt för styrelsen att där […]

  3. […] tillkommen som en donation från August Röhss. Fondens medel skall användas till att inrätta: en professur i nationalekonomi och sociologi […]

  4. […] som möjliggjorde uppförande och inredande av en byggnad för ett konstindustrimuseum. Brodern August Röhss donerade också 180 000 kronor den 24 december samma år för inköp till det blivande museets […]

  5. […] Johan Gottlob Röhss (1766-1842) från Schleswig, och far till bland andra Wilhelm Röhss d.y., August Röhss och Harald Röhss. Han var gift med Carin […]

Kommentera