August Wijkander

August Wijkander

August Wijkander

Erik Anders Gustaf August Wijkander, född 14 mars 1849 i Stockholm, död 29 oktober 1913 i Göteborg, var en svensk fysiker och politiker. August Wijkander var son till generalmajor Theodor Wijkander och Jaquette Rütterskjöld. Han gifte sig den 12 augusti 1878 i Berlin med Laura Maria (Majken) Tudéer (1857–1955), dotter till hovrättsassessor Oskar Tudéer och Laura Kuhlstroem. Han var far till försäkringsmannen Theodor Wijkander och Naéma Wijkander, gift med Ossian Ahrenberg.

Wijkander blev 1868 student i Lund, 1872 filosofie kandidat där och promoverad till filosofie doktor i Uppsala, kallades samma år till docent i astronomi vid Uppsala universitet och 1873 till docent i fysik och meteorologi vid Lunds universitet samt utnämndes 1881 till professor och föreståndare för Chalmerska slöjdskolan i Göteborg, sedan 1883 kallad Chalmers tekniska läroanstalt, och blev vid dess ombildning till Chalmers tekniska institut dettas förste rektor. Från denna post, med vilken professuren i fysik var förenad, avgick han 1913.

Wijkander deltog som fysiker och astronom i svenska polarexpeditionen till Spetsbergen (med övervintring där) 1872–1873. Som representant för svenska Vetenskapsakademien bevistade han polarkonferenserna i Hamburg 1879, Bern 1880, St. Petersburg 1881 och Wien 1884. Han företog 1877 och 1878 som riksstatens stipendiat samt 1889 på egen bekostnad studieresor till Tyskland, Österrike, Frankrike och England. Han var ledamot av Göteborgs högskolas styrelse 1888–1913.

Den 26 oktober 1883–1909 var Wijkander ledamot av Göteborgs stadsfullmäktige, varav som ordförande 1898–1909. Han var ordförande i hamnstyrelsen 1899–1913 och ledamot i flera järnvägsstyrelser från 1887. 1891–1896 var han en av stadens riksdagsmän i andra kammaren och 1907–1911 i första kammaren samt hade 1891–1893 och 1895 plats i tillfälliga utskott och 1894 i bevillningsutskottet. Wijkander var ledamot av hydrografiska kommissionen till 1899 och ordförande i kommittén för arméns och flottans pensionsväsen.

Han skrev flera avhandlingar över astronomiska, meteorologiska och jordmagnetiska ämnen. Han var ledamot av Fysiografiska sällskapet i Lund (1874) och Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg (1881).

Texten i huvudsak från Wikipedia.

Släktskapsförhållanden:

August Wijkander