Brand- och Lifförsäkrings AB Svea (1929)

Bolaget, som grundades år 1866 i Göteborg, driver brand-och livförsäkringsrörelse. Förutom huvudkontoret i Göteborg, Västra Hamngatan finnes ett avdelningskontor i Stockholm, Drottninggatan 19, samt filialkontor i Köpenhamn, Oslo, Helsingfors, Hamburg, Bremen, London, New York och San Francisco. Dessutom agenturer på ett flertal platser i in- och utlandet. Aktiekapitalet utgjorde Läs mer …

Klädpressaregatan 1 / Torggatan 4

Huset i hörnet av Klädpressaregatan och Torggatan uppfördes efter ritningar av arkitekt F. Heilborn på uppmaning av grosshandlare C. O. Wihjkander och löjtnant I. A. Wijkander år 1857. Ursprungligen uppförd som bostadshus med 6-rumslägenheter i två våningar samt butiker i bottenvåningen. År 1900 ville ägarna Läs mer …

Theodor Wijkander

Anders Emil Theodor Wijkander (i riksdagen kallad Wijkander i Göteborg), född 4 oktober 1880 i Lund, död 14 september 1948 i Göteborg, var en svensk försäkringsdirektör och politiker (liberal). Son till professorn och riksdagsmannen August Wijkander. Theodor Wijkander avlade hovrättsexamen vid Lunds universitet 1906 och Läs mer …