Brand- och Lifförsäkrings AB Svea (1929)

Bolaget, som grundades år 1866 i Göteborg, driver brand-och livförsäkringsrörelse. Förutom huvudkontoret i Göteborg, Västra Hamngatan finnes ett avdelningskontor i Stockholm, Drottninggatan 19, samt filialkontor i Köpenhamn, Oslo, Helsingfors, Hamburg, Bremen, London, New York och San Francisco. Dessutom agenturer på ett flertal platser i in- och utlandet. Aktiekapitalet utgjorde Läs mer …

Theodor Wijkander

Anders Emil Theodor Wijkander (i riksdagen kallad Wijkander i Göteborg), född 4 oktober 1880 i Lund, död 14 september 1948 i Göteborg, var en svensk försäkringsdirektör och politiker (liberal). Son till professorn och riksdagsmannen August Wijkander. Theodor Wijkander avlade hovrättsexamen vid Lunds universitet 1906 och Läs mer …