Kvarteren Jankowitz, Warschava, Stora Bält och Lilla Bält

Kvarteret Jankowitz omfattar det område som ligger mellan Stampkyrkogården och den tidigare Alingsåsgatan (idag en krok av Norra Ågatan), kvarteret Warschava, Stampgatan-Boråsgatan (idag Bältgatan)-Norra Ågatan-Alingsåsgatan, kvarteret Stora Bält, Stampgatan-Ranängsgatan-Norra Ågatan-Boråsgatan och kvarteret Lilla Bält, Friggagatan-Garverigatan-Norra Ågatan-Ranängsgatan, ligger samtliga på den Fortsätt läsa Kvarteren Jankowitz, Warschava, Stora Bält och Lilla Bält

Advertisements

Stampen

Stampen är idag området mellan järnvägen i norr, Drottningtorget i väster, Fattighusån i söder och Mölndalsån i öster. Området tillhörde ursprungligen de så kallade donationsjordarna och var en del av Göteborgs stad redan från början. På den tiden kallades området för Fortsätt läsa Stampen

Oscarsdal (Fredriksdal)

Landeri som låg på Stampen, då kallat Åkareheden, (12 roten 21). Arrenderades 1624-35 av Henrik Sahlefelt och kallades efter honom Sahlefelts land. Sahlefelt var också en arrendatorerna av Wahammarsäng (Stora Olskroken). År 1653 övertogs arrendet av ”Sahlefelts land” av Söffring Fortsätt läsa Oscarsdal (Fredriksdal)

En guide till Göteborgs stadsdelar – Stampen

Stampen är idag området mellan järnvägen i norr, Drottningtorget i väster, Fattighusån i söder och Mölndalsån i öster. Området tillhörde de så kallade donationsjordarna och var en del av Göteborg stad redan från början. På den tiden kallades området för Fortsätt läsa En guide till Göteborgs stadsdelar – Stampen

Heyman – textilfamilj

Familjen Heyman stod bakom ett flertal företag inom textilindustrisektorn i Göteborg på 1800-talet. År 1826 bildas exempelvsis handelsfirman H.J. Heyman & Co av Heyman Jacob Heyman (1801-1869). 1848 upptogs brodern Edvard Jacob Heyman (1811-1882) som ägare i firman och 1853 Fortsätt läsa Heyman – textilfamilj

Magnus och Fürstenberg – socker och textilier

Lazarus Elias Magnus (1770-1851) kom till Sverige från Mecklenburg år 1775. År 1784 fick han tillstånd att bedriva handel och 1798 startade han firman L.E. Magnus & Co som sysslade med bankirverksamhet och importaffärer. 1804 byggde man dessutom ett sockerbruk Fortsätt läsa Magnus och Fürstenberg – socker och textilier