Stampen

Stampen är idag området mellan järnvägen i norr, Drottningtorget i väster, Fattighusån i söder och Mölndalsån i öster. Området tillhörde ursprungligen de så kallade donationsjordarna och var en del av Göteborgs stad redan från början. På den tiden kallades området för … Läs mer

Oscarsdal (Fredriksdal)

Landeri som låg på Stampen, då kallat Åkareheden, (12 roten 21). Arrenderades 1624-35 av Henrik Sahlefelt och kallades efter honom Sahlefelts land. Sahlefelt var också en arrendatorerna av Wahammarsäng (Stora Olskroken). År 1653 övertogs arrendet av "Sahlefelts land" av Söffring … Läs mer

Oscarsdals bryggeri

Oscarsdals bryggeri anlades redan 1815 av Sven Svensson (1777-1849) efter att stadsmurarna rivits och området fyllts ut. Det var ett framgångsrikt medelstort bryggeri fram tills det lades ner år 1856. Artur Attman skrev i Bryggerinäringen i Göteborg del II”, från 1961, följande: Den … Läs mer

Eduard Magnus

Eduard Magnus, född 27 oktober 1800 i Göteborg, död 5 februari 1879 i Göteborg, var en svensk grosshandlare och politiker. Han var son till Lazarus Elias Magnus och Göthilda Henriques. År 1825 gifte han sig med sin kusin Rachel Jacobson, dotter till Jacob Moses Jacobsson och Rebecca Magnus. … Läs mer