Lazarus om Oscar Dickson

Kommerserådet James Dickson seniors fjärde son, Oscar, föddes i Göteborg den 2 december 1823. Hans tre äldre bröder hade ägnat sig åt köpmansyrket och utbildat sig i firman James Dickson & komp. till adepter för den af fadern och farbrodern införda, dittills i vårt land okända … Läs mer

Dickson 2340 och 406

Adliga och friherrliga ätterna Dickson nr 2340 och 406 Adlad 1880-04-09 enl. 37 § R.F., introd. s. å. Friherrlig 1885-06-05 enl. 37 § R.F., introd. 1886. TAB 1 William Dickson (översiktstab. 1), född omkr. 1570. Gift med Isabel Wanch. Barn: William, född omkr. 1597. Gift … Läs mer