Ulriceberg

Ulriceberg uppläts till arrende år 1780 och bebyggdes troligen 1815. Landeriet omfattade fastigheterna 12:107 och 12:118 . Innehade år 1813 av f.d. gästgivare J. Söderling vars fru hette Ulrika. Förmodligen uppkallat efter henne. I trädgårdens fanns 1827 70 fruktträd och ett … Läs mer

Katrineström

Katrineström bildades genom sammanslagning av flera jordlotter i slutet på 1700-talet. Däribland 12:101, delar av 12:104 och 12:108. Runt landeriet låg flera mindre jordlotter som arrenderades ut separat. Splittringen på många små enheter kom att ge en annorlunda utveckling för området … Läs mer

Lilla Katrinelund

Lilla Katrinelund eller det Normanska plantaget som det också kallades avsöndrades från Tegelbruket år 1748 för tobaksodling. Var ett av 15 landerier som omkring år 1700 hade mangårdsbyggnad. I slutet av 1700-talet hade landeriet samma ägare som Stora Katrinelund, men tycks innan … Läs mer

Leontinedal

Leontinedal var ett landeri (12:104) som låg strax sydväst om där Vasakyrkan ligger idag.1790 tycks innehavaren ha burit namnet Ekström. Vid mitten av 1800-talet hade det samma arrendator som landeriet Götaberg alldeles bredvid, nämligen slaktaren Johannes Carlsson. Mangårdsbyggnaden vette … Läs mer

Waterloo

Ett landeri i nuvarande Gamlestaden i Göteborg, då 12:e roten fastighet 10 B,  som år 1880 avstyckades från landeriet Marieholm. Arrendet köptes av grosshandlaren H.J. Matsson. Han sålde det vidare år 1883 till Göteborgs Arbetshem för kvinnor, en förening för att hjälpa … Läs mer