Ulriceberg

Del 7 av 11 i serien Landerier Hagaheden

Del 7 av 11 i serien Landerier HagahedenUlriceberg uppläts till arrende år 1780 och bebyggdes troligen 1815. Landeriet omfattade fastigheterna 12:107 och 12:118 . Innehade år 1813 av f.d. gästgivare J. Söderling vars fru hette Ulrika. Förmodligen uppkallat efter henne. I Fortsätt läsa Ulriceberg

Advertisements

Katrineström

Del 6 av 11 i serien Landerier Hagaheden

Del 6 av 11 i serien Landerier HagahedenKatrineström bildades genom sammanslagning av flera jordlotter i slutet på 1700-talet. Däribland 12:101, delar av 12:104 och 12:108. Runt landeriet låg flera mindre jordlotter som arrenderades ut separat. Splittringen på många små enheter Fortsätt läsa Katrineström

Lilla Katrinelund

Del 12 av 15 i serien Landerier - Heden och Stampen

Del 12 av 15 i serien Landerier – Heden och StampenLilla Katrinelund eller det Normanska plantaget som det också kallades avsöndrades från Tegelbruket år 1748 för tobaksodling. Var ett av 15 landerier som omkring år 1700 hade mangårdsbyggnad. I slutet av Fortsätt läsa Lilla Katrinelund

Leontinedal

Del 5 av 11 i serien Landerier Hagaheden

Del 5 av 11 i serien Landerier HagahedenLeontinedal var ett landeri (12:104) som låg strax sydväst om där Vasakyrkan ligger idag.1790 tycks innehavaren ha burit namnet Ekström. Vid mitten av 1800-talet hade det samma arrendator som landeriet Götaberg alldeles bredvid, Fortsätt läsa Leontinedal

Waterloo

Del 12 av 15 i serien Nylöselanderierna

Del 12 av 15 i serien NylöselanderiernaEtt landeri i nuvarande Gamlestaden i Göteborg, då 12:e roten fastighet 10 B,  som år 1880 avstyckades från landeriet Marieholm. Arrendet köptes av grosshandlaren H.J. Matsson. Han sålde det vidare år 1883 till Göteborgs Arbetshem för kvinnor, Fortsätt läsa Waterloo

Marieholm

Del 11 av 15 i serien Nylöselanderierna

Del 11 av 15 i serien NylöselanderiernaMarieholm var ett landeri i Gamlestaden i Göteborg, 12:e roten nr 10. Ett av fyra ursprungliga landerier som anlades på den mark där staden Nya Lödöse låg tidigare. De andra tre var Gamlestadens landeri, senare Fortsätt läsa Marieholm

Bellevue (Gamlestaden)

Del 10 av 15 i serien Nylöselanderierna

Del 10 av 15 i serien NylöselanderiernaUrsprungligen en del av Kviberg, 12:e roten, fastighet nr 6.  Bellevue ägdes bland annat av Sally Heyman och Johan Jacob Ekman som köpte in flera av de delar (lotter) som det ursprungliga landeriet varit delat i. Fortsätt läsa Bellevue (Gamlestaden)

Kviberg

Del 9 av 15 i serien Nylöselanderierna

Del 9 av 15 i serien NylöselanderiernaLanderiet var tidigt uppdelat på ett antal olika lotter, Rote 12, fastigheterna 4, 5, 6, 7, 8 där nederländska bönder bedrev jordbruk, trädgårdsodling och boskapsskötsel: I brevet från Jacob van Dijck till Axel Oxenstierna Fortsätt läsa Kviberg

Gamlestadens landeri (Mariedal)

Del 8 av 15 i serien Nylöselanderierna

Del 8 av 15 i serien NylöselanderiernaLanderi som låg där den gamla och tidigare SKF-fabriken ligger idag, var då fastighet nummer 9 i 12:e roten. Skapades vid upplösningen av Nylöse stad och omfattade de nordöstra delarna av den tidigare staden. Från Fortsätt läsa Gamlestadens landeri (Mariedal)

Kristinedal

Del 7 av 15 i serien Nylöselanderierna

Del 7 av 15 i serien NylöselanderiernaLanderi som etablerades redan på 1600-talet vid Nylöses upplösning som stad. Från början var det uppdelat på flera smålotter som förenades till en enhet först vid mitten av 1700-talet. Enligt uppgifter från 1760-talet anläggs Fortsätt läsa Kristinedal