Götaverkens Byggnadsförening

Götaverkens VD Hugo Hammar ville att Götaverken skulle starta en byggnadsförening med anledning av den stora bostadsbristen i Göteborg. Götaverkens byggnadsförening bildades på hans initiativ den tolfte juli 1916. Ritningsförslag till bostadshus utarbetades av Ernst Krüger och direktör Hugo Heyman Fortsätt läsa Götaverkens Byggnadsförening

Advertisements

Götaverken

1841 startade Alexander Keiller firman Alex. Keiller & Co som från början drev en mekanisk verkstad vid Skeppsbron. Firman var huvudentreprenör vid byggandet av Rosenlunds spinneri åren 1847-48. Från början tillverkades främst ångmaskiner, turbiner och liknande, men från 1850-talet även järnvägsmaterial Fortsätt läsa Götaverken

Heyman – textilfamilj

Familjen Heyman stod bakom ett flertal företag inom textilindustrisektorn i Göteborg på 1800-talet. År 1826 bildas exempelvsis handelsfirman H.J. Heyman & Co av Heyman Jacob Heyman (1801-1869). 1848 upptogs brodern Edvard Jacob Heyman (1811-1882) som ägare i firman och 1853 Fortsätt läsa Heyman – textilfamilj