Lilla Torget 4

Endast för medlemmar

Advertisements

Stiftelsen Alexander Dicksons Donationsfond

Stiftelsen Alexander Dicksons Donationsfond grundades 1879 genom att grosshandlare Edward Dickson och hans skotska hustru Isobel (född Gordon) donerade tjugofem tusen kronor till minne av deras son Alexander Dickson som avled vid femton års ålder. Stiftelsens ändamål är att den årliga Fortsätt läsa Stiftelsen Alexander Dicksons Donationsfond

Milow – Dicksonska lantgården

Låg invid landerierna Lilla Hedås, Hedås och Rosengård vid Södra Vägen i korsningen med Burgårdsvägen som gick ungefär där Engelbrektsgatan går idag. Var i likhet med Lilla Hedås, Rosengård och Fredås en avstyckning från Stora Hedås någon gång i början på Fortsätt läsa Milow – Dicksonska lantgården

Lazarus om William Airth

Under de stora revolutionskrigen i början af förra seklet emigrerade en ung affärsman från de skottska högländerna och slog därefter ned sina bopålar i Göteborg, för att idka köpmanskap. Hans namn var Airth, och han hade köpmannatalanger som få. Han Fortsätt läsa Lazarus om William Airth

Lazarus om Isabel Dickson

Isabel Dickson, född Gordon, föddes i Amerika år 1822 och blef där gift år 1843 med herr Edward Dickson, som då förestod en af den stora Göteborgsfirmans filialaffärer i Amerika. I slutet af 1840-talet kom det unga paret till Göteborg, där mannen etablerade en egen importaffär, oberoende Fortsätt läsa Lazarus om Isabel Dickson

Lazarus om Anders Georg Levgren

Anders Georg Levgren föddes i Göteborg den 13 september 1788. Fadern, handlanden Lars Levgren, var bondson från Levene socken i Västergötland, hvarifrån namnet Levgren togs. Levene gård är bekant såsom födelse- och dödsställe för de båda konungarne Stenkil och Håkan Röde, Fortsätt läsa Lazarus om Anders Georg Levgren

Lazarus om Edvard Dickson

Den så kallade fattige Dickson, andre son till Robert Dickson, föddes i Göteborg år 1812. Uppfostrad i Göteborg, utsändes han till Amerika och etablerade egen affär i New-York såsom kommissionär för Dicksonska firman, men återvände efter några år till Göteborg. Vid Fortsätt läsa Lazarus om Edvard Dickson