Lazarus om Isabel Dickson

Isabel Dickson, född Gordon, föddes i Amerika år 1822 och blef där gift år 1843 med herr Edward Dickson, som då förestod en af den stora Göteborgsfirmans filialaffärer i Amerika.

I slutet af 1840-talet kom det unga paret till Göteborg, där mannen etablerade en egen importaffär, oberoende af den stora Dicksonska firman.

Han var den så kallade fattige Dickson, om hvilken man har så många lustiga historier, af hvilka vi förut hafva berättat en del i »Svenska millionärer».

Vi vilja endast förtälja en enda, förut ej återgifven.

Makarna hade sex unga blomstrande döttrar, hos hvilka anmälde sig många friare, bland dessa en välboren kapten, som fann största behagen hos den tredje i ordningen, som var den vackraste.

Herr Dickson tillkännagaf emellertid för friaren, att, till följd af hans principer, döttrarna skulle gifta sig i tur och ordning, hvadan han nekade kaptenen den tredjes hand, men erbjöd honom i stället den äldstas, hvilket anbud accepterades af friaren.

Före brölloppet frågade herr Dickson sin blifvande måg.

— Herrn har väl skulder, och huru mycket?
— De gå till 10,000 kr. — svarades.
— Alldeles för litet för en officer ! Herrn måste hafva minst 20,000 kronors skuld, och kom sedan tillbaka, så skall herrn få 20,000 kronor.

Ett egendomligt drag hos fru Isabel Dickson var, att hon hatade musik i så hög grad, att hon förbjöd sina egna döttrar all undervisning och utöfvande af musik.

Af denna anledning var det som den spydige hofstallmästaren James Fredrik narrade en musikalisk dam att skrifva ett bref till henne med anhållan om understöd till musiklektioner.

Fru Isabel Dickson dog år 1897 och efterlämnade en boupptecknad förmögenhet:

Tillgångar ………… 2,741,558 kr. 95 öre.
Skuld ……………… 895,396 > 74 »
Behållning 1,846,162 kr. 21 öre.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.