Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Garnisonsregementet i Göteborg

Västgöta Tremänningsregemente förlades till Göteborg år 1719 och förstärktes med delar av Västra och Östra Skånska regementena samt Bergsregementet. Från 1723 kallades förbandet Garnisonsregementet i Göteborg och var permanent. Dess förste regementschef var generalmajor Bengt Ribbing. Det bestod från 1723 av åtta kompanier och var förlagt till Göteborg.

Regementet benämndes oftast efter kommendantens namn och kallades sålunda:

Västgöta Tremänningsregemente (1721-23), Bengt Johansson Ribbing
Garnisonsregementet i Göteborg (1723-1747), Bengt Johansson Ribbing
Hessensteinska regementet (1747-1769), Carl Edvard von Hessenstein
Gyllengranatska regementet (1769-1774), Hans Gustaf Gyllengranat
Saltzaske regementet (1774-1785), Hugo Herman von Saltza
Wachtmeisterska regementet (1785-1789), Carl Adam Wachtmeister
Stedingkska regementet (1789-1801), Curt Bogislaus von Stedingk

Ett antal kommenderingar genomfördes till Finland, den första 1742, den andra 1751-62 för att delta vid bygget av Sveaborg, och den tredje 1790. Här kom regementet att delta i slaget vid Svensksund.

År 1801 uppgick huvuddelen av regementet i Göta artilleriregemente men delades så att en del istället uppgick i Skärgårdsflottans sjöartilleri.

Advertisements

6 Responses to Garnisonsregementet i Göteborg

  1. […] regementen. Regementet bestod av åtta kompanier, vilka 1801 utökades till 12 i samband med att Garnisonsregementet i Göteborg uppgick i […]

  2. […] som barn utnämndes han 1745 till hessisk överste samt 1747 till svensk dito och chef för Garnisonsregementet i Göteborg, det senare en post han innehade till sin död 1769. Han blev riddare av Svärdsorden 1748, […]

  3. […] Garnisonsregementet i Göteborg […]

  4. […] Sin militära utbildning fick Wachtmeister vid Adolf Fredriks kadettkår, därefter blev han utnämnde till fänrik vid Skaraborgs regemente 1756. Han deltog i pommerska kriget från 1760 års början till dess slut samt var därunder med i stormningen av Prentzlow s. å. i sept. och träffningen vid Neukahlen 1762-01-00. Härifrån flyttades han följande året med samma grad till Livgardet, där han 1763 blev löjtnant. 1770 utnämndes han till kavaljer hos hertig Karl samt befordrades 1772 till stabskapten. Redan samma år utnämnd till överste i armén. 1776 fick han av Gustav III fullmakt att vara överste för Jämtlands regemente. 1785 blev han överste och kommendant vid Garnisonsregementet i Göteborg. […]

  5. […] Garnisonsregementet i Göteborg […]

  6. […] 1787-07-31. Tillika kommendant på Älvsborgs fästning. Överste i armén 1792-05-17. Kommendant i Göteborg 1793. Avsked 1796-10-28 med tillstånd att kvarstå såsom överste i armén. Ledamot av […]

Kommentera