Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Karl Edvard von Hessenstein

Fredrik Wilhelm och Karl Edvard von Hessenstein

Fredrik Wilhelm och Karl Edvard von Hessenstein som barn.

Karl Edvard von Hessenstein var född 1737, död i Paris den 2 april 1769, var en tysk och svensk greve och militär. Han var son till kung Fredrik I och Hedvig Ulrika Taube, älskarinna till kungen.

Karl Edvard blev redan som fyraåring tysk riksgreve och erhöll året därpå (1742) även svensk grevlig värdighet. Alltjämt som barn utnämndes han 1745 till hessisk överste samt 1747 till svensk dito och chef för Garnisonsregementet i Göteborg, det senare en post han innehade till sin död 1769. Han blev riddare av Svärdsorden 1748, generalmajor 1759, erhöll Serafimerorden 1762 och blev generallöjtnant 1765. Han avled ogift i Paris och gravsattes i Giekau.

Jämte sin bror Fredrik Wilhelm von Hessenstein och sin syster Hedvig Amalia von Hessenstein figurerar han i Carl Jonas Love Almqvists roman Herrarne på Ekolsund.

Text i huvudsak från Wikipedia.

Advertisements

One Response to Karl Edvard von Hessenstein

  1. […] i Göteborg (1723-1747), Bengt Johansson Ribbing Hessensteinska regementet (1747-1769), Carl Edvard von Hessenstein Gyllengranatska regementet (1769-1774), Hans Gustaf Gyllengranat Saltzaske regementet (1774-1785), […]

Kommentera