Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Benjamin Casper Malmsköld

Benjamin Casper Malmsköld, född 1731-12-20 i Karlskrona. Död ogift natten till 1810-06-13 i Stockholm. Son till Per Gustaf Malmström, adlad Malmsköld, och Catharina Margaretha Engelbrecht.

Arklimästare vid amiralitetet 1743. Livdrabant 1748-11-23. Fortifikationsofficer vid fästningsbyggnaden på Sveaborg 1751. Fänrik vid Cronhielmska regementet 1754-07-29. Löjtnant vid Cronhielmska regementet 1754-12-30. Stabskapten vid Björnbergska regementet 1766-04-22 och vid Hessensteinska regementet 1768-05-02. Regementskvartermästare vid Hessensteinska regementet, då Gyllengranatska regementet 1772-06-17.

Kapten med kompani 1775-03-08. Sekundmajor med kompani, då von Saltzas regemente 1780-06-07. Premiärmajor därstädes. 1784-03-24. Överstelöjtnant 1787-07-31. Tillika kommendant på Älvsborgs fästning. Överste i armén 1792-05-17. Kommendant i Göteborg 1793. Avsked 1796-10-28 med tillstånd att kvarstå såsom överste i armén. Ledamot av krigshovrätten.

Advertisements

Kommentera