Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

One Response to Curt von Stedingk

  1. […] Västgöta Tremänningsregemente (1721-23), Bengt Johansson Ribbing Garnisonsregementet i Göteborg (1723-1747), Bengt Johansson Ribbing Hessensteinska regementet (1747-1769), Carl Edvard von Hessenstein Gyllengranatska regementet (1769-1774), Hans Gustaf Gyllengranat Saltzaske regementet (1774-1785), Hugo Herman von Saltza Wachtmeisterska regementet (1785-1789), Carl Adam Wachtmeister Stedingkska regementet (1789-1801), Curt Bogislaus von Stedingk […]

Kommentera