Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Göta artilleriregemente

Göta artilleriregemente organiserades 1794 när Artilleriregementet delades upp i fyra regementen. Regementet bestod av åtta kompanier, vilka 1801 utökades till 12 i samband med att Garnisonsregementet i Göteborg uppgick i regementet.

Den 31 mars 1806 flyttade regementet in i en kvartersförläggning på Kaserntorget 11 på Lilla Otterhällan, numera känt som Kungshöjd). Den 1 oktober 1895 flyttade regementet in i ett nyuppfört kasernområde i Kviberg. När regementet avvecklades övertogs dess förläggningen i Kviberg av Göteborgs luftvärnskår den 1 april 1962. Den 30 juni 1994 flyttades Göta luftvärnsregemente till Halmstad, och Försvarsmakten lämnade kasernområdet i Kviberg.

Advertisements

One Response to Göta artilleriregemente

  1. […] 1801 uppgick huvuddelen av regementet i Göta artilleriregemente men delades så att en del istället uppgick i Skärgårdsflottans […]

Kommentera