Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Snappopp (II)

Kaparsnau som tillhörde Lars Gathenhielm.   Var beväpnad med 12 kanoner och 2 bassar. Ersatte ett tidigare fartyg med samma namn som försvann med man och allt år 1717.

Fördes år 1717 av Sven Nilsson och Börje Hansson Wessing samt 1718-19 av Kristoffer Justus Hoenstierna.

Advertisements

4 Responses to Snappopp (II)

  1. […] 1715 befälhavare på kaparhuckerten La Revange, 1716 på kaparhuckerten Onsala Galej, 1717 på kaparfregatten Dankbarkeit såväl som på Snappopp (II). […]

  2. […] skepp 1702. Amiralitetslöjtnant 1710. Skeppskapten 1712-08-16. Kaparkapten på kaparsnauen Snappopp åren 1718-19. Adlad 1719-11-13 Avsked ur svensk tjänst […]

  3. […] 1716- Seeport, 1715- Siöblad, 1710- Sjöhunden, 1710- Sjöman, 1714- Snappopp (I), – 1717 Snappopp (II, snau), 1717- Stenbocken, 1711-1717 Stin Annas, 1718- Stockholms Galej, 1712-1715 Stora Fortuna, 1713- […]

  4. […] Providentia, fregatt, 1717-1718 Räven, 1716- Sankt Jörgen, galliot, 1717- Snappopp (I), -1717 Snappopp (II), snau, 1717- Svarta Örn, fregatt, 1715- Svenska Islandsfararen, fregatt, 1716-1717 Svenska Vapnet, […]

Kommentera