Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Henrik E. Ahrenberg

Henrik E AhrenbergHenrik Elis Ahrenberg, född 10 september 1835 i Göteborg, död 23 april 1915, var en svensk grosshandlare och riksdagspolitiker. Fadern var vågmästaren Elias Ahrenberg (1795-1874) och modern Charlotta Maria Göök (1800-1850), dotter till borgmästaren Lars Göök (1768-1825). Han hade fem syskon, fyra bröder och en syster.

1864 gifte han sig för första gången, med Mathilda Albertina Bourn (1842-1892). Han blev genom giftermålet svåger med Christopher Carlander och Johannes Johansson (familjen Mark). I sitt andra äktenskap som ingicks år 1900 var han gift med Anna Lindhult (1861-1948). Inte i något av äktenskapen föddes det några barn.

Vid mitten av 1880-talet flyttade Henrik Ahrenberg till Fogelbergsgatan 5, nuvarande Lilla Samskolan. När han flyttade in blev han granne med svågern Christopher Carlander. Anna Ahrenberg (Lindhult) kom att bo kvar i huset tills hon dog 1948 och bodde därmed granne med Torgny Segerstedt som 1927 köpte Carlanders hus från den senares dödsbo (sterbhus).

Ahrenberg arbetade i sin ungdom i stadens tjänst som vågskrivare på järnvågen med fadern som chef, som stadsrevisor och t.f. stadskassör. 1871 började han på kontoret hos handelshuset Ekman & Co som då ägdes av Janne Ekman (1815-1908), 1874 blev han delägare och 1892 dess chef. 1870 var Ekman ett eldande företag när det gällde järnexport och dessutom hade de en större rederirörelse. Firman var delägare i bruken i Lesjöfors, Hellefors, Uddeholm och Gustafsfors samt finansiär till bruken i Rottneros och Finspång. Samtidigt som Henrik Ahrenberg blev delägare i firman blev Johan E. Ekman (1854-1919) anställd. 1892 blev Johan E. Ekman delägare istället för Janne Ekman. Han kom att inneha en tredjedel av firman medan Ahrenberg hade 2/3. Järnexporten minskade dock efter hand och ersattes istället med export av pappersmassa och papper.

Ahrenberg var under mandatperioden 1894–1896 ledamot av riksdagens andra kammare, invald i Göteborgs stads valkrets. Han delade med sig av sina förtjänster genom donationer, bl.a. till stipendiefonder vid Göteborgs Högskola.

Han var också ordförande i KFUM, styrelseledamot i Sjömanskyrkan, Johanneskyrkan och Vanföreskolan.

Henrik Ahrenberg var trots namnet inte nära släkt med redarfamiljen Ahrenberg.

Övriga källor: Martin Fritz, Göteborgsdonatorerna Anna & Henrik Ahrenberg, 2007

Advertisements

5 Responses to Henrik E. Ahrenberg

  1. […] övrigt donerade både hon och hennes man Henrik E. Ahrenberg betydande belopp för en rad olika ändamål i Göteborg. När mannen dog 1915 donerade han […]

  2. […] Sara Fredrik Wessberg (1828-1890). Som 39 år gammal gifte hon sig åt 1900 med den 19 år äldre Henrik E. Ahrenberg. Hon var då musiklärare. De var bosatta i en villa på Fogelbergsgatan 5, nuvarande Lilla […]

  3. […] och Stiftelsen Henrik E Ahrenbergs stipendie- och premiefond är två fonder som har donationer av Henrik E. Ahrenberg som grund. Båda två förvaltas av Göteborgs […]

  4. […] Hans dotter Anna Lindhult (1861-1948) gifte sig vid 39 års ålder med grosshandlaren Henrik E. Ahrenberg (1835-1915). De två var kända som flitiga […]

  5. […] direktör,  Aug. Fröding och J. E. Gadelius med konsul Gust. Krafft och grosshandlare Henrik E. Ahrenberg som […]

Kommentera