Familjen Lindhult

Lindhult är en släkt som härstammar från sockerbagaren Johan Lindhult (-1733), vars patronymikon var Jönsson.  Han flyttade från Stockholm till Götetorg och fick burskap där 1706 (Almquist). Sonen Daniel Lindhult (1696- 1765) som var kyrkoherde i Getinge, Halland, var far till kyrkoherde Hans Lindhult (1751 — 1802) i Frillesås, Halland. Den sistnämndes son, prosten Daniel Eric Lindhult (1787—1856) i Örby, Älvsborg, var far till Oscar Axel Frithiof Lindhult (1831—1907). Oscar Lindhult blev efter studier i Leipzig, Stockholm, Paris och London sånglärare i Düsseldorf och kallades därifrån till hovet i Hannover. Han stannad i Hannover tills det år 1866 införlivades med Preussen. Efter verksamhet som sånglärare vid konservatoriet i Köln återvände han på 1880-talet till Sverige och bedrev därefter bedrev därefter sångundervisning i Göteborg.

Hans äldre bror Claes Robert Lindhult (1821—86) fick efter sjuårig anställning hos D Carnegie & Co burskap som handlande i Gbg 1848 och var periodvis stadens största havreexportör via sin firma Lindhult & Co. Han var 1857 — 68 Lübecks konsul.

På 1850- och 1860-talet var exporten av havre betydande och det var den tredje största exportvaran från Göteborg med 10-15% av det totala exportvärdet på varor exporterade från staden. Havre exporterades främst till Storbritannien.

Den äldste brodern, konsistorienotarien Hans August Lindhult (1817 — 84) i Gbg, var i äktenskap med en syster till historieprofessorn Niklas Tengberg far till skriftställaren Ellen Augusta Lindhult (1859—1950), gift med författaren Rolf Nordenstreng, och  till Niklas August Lindhult (1870-1943). Niklas L var 1:e kanslisekreterare i civildepartementet från 1917 och i socialdepartementet 1920—26.

Brodern David Wilhelm Lindhult (181-1887) var militär och blev 1863 kommendant på Nya Älvsborgs fästning. Fästningen var vid denan tid ett fängelse. 1866 lämnade de sista fångarna Nya Älvsborg och tre år senare lämnade också David Wilhelm Lindhult som blev den sista kommendanten på Nya Älvsborg.

Mikael Teodor Lindhult (1819-1857), ytterligare en bror, var jurist och verksam som domare i Göteborgstrakten medan brodern Henrik Georg Lindhult var lärare vi Högre Elementarläroverket på 1850-talet och därefter rektor i Kungälv.

Slutligen har vi Carl Lindhult (1828-1897), en bror som drev en mindre rörelse i kortvarubranschen, gjorde konkurs 1868, till stor del på grund av att stadsmäklaren H.V. Ström gjort konkurs tidigare vilket drog med drog Carl Lindhult i fallet. Han blev senare istället handelsresande. Hans dotter Anna Lindhult (1861-1948) gifte sig vid 39 års ålder med grosshandlaren Henrik E. Ahrenberg (1835-1915). De två var kända som flitiga donatorer.

Brödernas syster Emma Lindhult var för sin del gift med Fredrik Mauritz Colliander (1827-1914), justitieborgmästare i Göteborg. En anna yster var gift med kyrkoherden Carl Gustaf Colliander.

Övriga källor: Martin Fritz, Göteborgsdonatorerna Anna & Henrik Ahrenberg, 2007

 

Advertisements

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.