Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Anna Ahrenberg

Anna Ahrenberg föddes som Anna Lindhult den 3 februari 1861 i Göteborg. Hon dog den 27 september 1948. Hon var dotter till Carl Lindhult (1828-1897) och Sara Fredrik Wessberg (1828-1890). Som 39 år gammal gifte hon sig åt 1900 med den 19 år äldre Henrik E. Ahrenberg. Hon var då musiklärare. De var bosatta i en villa på Fogelbergsgatan 5, nuvarande Lilla Samskolan. Efter makens död år 1915 bodde hon kvar i villan tills hon själv dog. Från 1927 var hon granne med Torgny Segerstedt.

Hon ärvde huvuddelen av den förmögenhet maken byggt upp under sitt liv och kom med tiden att donera stora belopp för olika ändamål. 1931 donerade hon 100 000 kronor till Anna Ahrenbergs Italienska Fond, 1932 donerade hon medel till en bostadsstiftelse, Anna Ahrenbergs stiftelse, och 1933 medel till Anna Ahrenbergs fond för vetenskapliga m.fl. ändamål. Den senare stiftelsen fick aktier och obligationer till ett värde av 437 000 kronor vid donationstillfället.

Anna Ahrenberg

När Anna Ahrenberg dog hade hon enligt bouppteckningen en förmögenhet på 1,6 miljoner kronor.

Övriga källor: Martin Fritz, Göteborgsdonatorerna Anna & Henrik Ahrenberg, 2007

Advertisements

2 Responses to Anna Ahrenberg

  1. […] av Anna Ahrenberg genom en donation år […]

  2. […] Anna Ahrenberg donerade på sin 70-årsdag år 1931 100 000 kronor vilket blev grunden till Anna Ahrenbergs Italienska Fond med syfte att tillsätta en lektor i Italienska vid Göteborgs Universitet. […]

Kommentera