Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Prins Gustaf

Byggd på varvet Terra Nova. Om 236 läster,och med 28 kanoner samt en besättning på 110 personer.

1:a resan, till Kanton, 27/12 1746 – 25/8 1748

Kapten: James Maule
Superkargörer: Arthur Abercromby, Peter von Kampe, Magnus Bogman, Abraham Hülphers

Seglade ut tillsammans med Götha Leijon. De två var de första fartygen som seglade ut under Svenska Ostindiska Kompaniets andra oktroj 1746 – 1766. De båda fartygen lämnade Göteborg samma dag men Götha Leijon återkom tio månader senare.

Prins Gustaf användes efter återkomsten inte mer av Ostindiska Kompaniet utan fördes till Cadiz där fartyget såldes år 1751 enligt brevväxling mellan Anders Plomgren och Charles Irvine. Agent för försäljningen var firman Carew & Langton.

Advertisements

3 Responses to Prins Gustaf

  1. […] Svenska Ostindiska Kompaniets skepp Stockholm 1745 och fjärdestyrman på nämnda kompanis skepp Prins Gustaf […]

  2. […] tjänstgjorde i Ostindiska kompaniet som assistent på Götheborg 1743-45 och som superkargör på Prins Gustaf 1746-48 och på Riksens Ständer 1760-62. Brita Ek, dotter till Börje Jönsson Ek och hans fru […]

Kommentera