Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

3 Responses to David Otto Francke

  1. […] av firman investerade Axel Jonsson i Göteborgs Handelskompani, ett spekulativt finansbolag lett av D.O. Francke. Såväl han som Harald Sternhagen arbetade en tid på Handelskompaniets stockholmskontor där de […]

  2. […] < Föregående post | Nästa post > […]

  3. […] Braune, vilken bedrev import av kolonialvaror, bl a socker, med anknytning till det av hans bror Otto Francke (D.O. Francke) 1849 grundade sockerraffinaderiet i […]

Kommentera