Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

2 Responses to Johan Edward Francke

  1. […] Johan Edward Francke […]

  2. […] J. Edward Francke och Josua Braune, son till en av delägarna i firma Mattsson & Braune, grundade 1845 firman Francke & Braune, vilken bedrev import av kolonialvaror, bl a socker, med anknytning till det av hans bror Otto Francke (D.O. Francke) 1849 grundade sockerraffinaderiet i Mölndal. […]

Kommentera