Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

4 Responses to Ånäs landeri

  1. […] augusti 1880 fastställde Kungl. Maj:t stadsplanen för delar av landerierna Stora Olskroken, Ånäs och Redberget i Göteborgs 12:e rote. 1884 byggdes det första landshövdingehuset i […]

  2. […] Göteborg västerut fram till Gamlestadsvägen i väst. Dessa områden tillhörde landerier som Ånäs och […]

  3. […] om Säveån fanns landerier som Mariedal (Gamlestaden), Marieholm, Waterloo samt Kristinedal och Ånäs söder om ån. Öster om, i Kviberg, låg Bellevue, Kvibergsnäs och […]

Kommentera