En guide till Göteborgs stadsdelar – Munkebäck, Vidkärr och Sävenäs

Sävenäs var en gård som låg invid Säveån på den södra sidan längst västerut i SKF:s nuvarande fabriksområde. Huvudbyggnaden finns fortfarande kvar. Gårdens marker omfattade delar av nordöstra Örgryte socken söderut till berget i Bagaregården (Strömmensberg) och ungefär till där Härlandavägen idag möter Munkebäcksvägen och sedan ungefär i en linje till norra änden av Kaggeledsgatan och vidare till ungefär Ligustervägen i Fräntorp och en linje rakt norrut till Säveån. Området mellan Kaggeledsgatan och den tänkta linjen tillhörde Härlanda vilket var en del av Göteborgs stad från början.

1872 köptes Sävenäs av Niels Sörensen som 1874 bildade Säfveåns AB. Företaget köpte sen också Vidkärrs egendom och 1900 köptes Fräntorp. Vid Säveån byggdes brädgård och sågverk. Övriga delar av marken såldes till Göteborgs stad år 1924 efter att resterande delar av Örgryte socken införlivats med staden år 1922.

Redan innan bildandet av Säfveåns AB hade Statens Järnvägar börjat bygga bangården i Sävenäs. Mellan järnvägspåren i anslutning till bangården växte Sävenäs koloniområde fram. Det är rivet sen ett antal år tillbaka.

Områdena som tillhörde Sävenäs men söder om järnvägen bebyggdes med start på 1930-talet. Delarna väster av Munkebäcksgatan har nog historiskt uppfattas som en del av Bagaregården och öster om Munkebäcksgatan som Vidkärr. Idag kallas alltihop Munkebäck av yngre människor inklusive den modernare bebyggelsen med hotell, kontors- och industribyggnader längs med motorvägen men troligen villaområdet kring Kaggeledsgatan som fortfarande sannolikt kallas Vidkärr. Äldre människor kallar i allmänhet allt öster om Munkebäcksgatan för Vidkärr. För yngre är Vidkärr nog bara villaområdet och bebyggelsen runt Vidkärrs barnhem som väl iofs inte heter så längre då det lades ner 1976.

Vidkärr var en gård som från början sannolikt tillhörde Torpa by men sen blev en separat enhet. Ägorna som låg öster om nuvarande Kaggeledsgatan, norr och väster om nuvarande Lindhultsgatan och naturområdet mellan Torpa och Vidkärr började bebyggas i början av 1920-talet och de första husen i Vidkärrs villastad var klart 1922. För en del personer inkluderas även Torpa i Vidkärr. Länge hörde hela området till den officiella stadsdelen Sävenäs vilket också inkluderade Torpa och Fräntorp.

Idag ingår det som alla uppfattas om Sävenäs, dvs rangerbangården och industriområdet norr därom i primärområdet Torpa. I samma primärområde inkluderas också delar av det ursprungliga Göteborg västerut fram till Gamlestadsvägen i väst. Dessa områden tillhörde landerier som Ånäs och Kristinedal.

Munkebäck och/eller de västra delarna av Vidkärr ingår däremot i primärområde Kålltorp. Härlanda kyrka och kyrkoruin ligger också i detta primärområde liksom det egentliga Kålltorp. De östra delarna av Vidkärr inklusive själva gården Vidkärr ingår i primärområde Torpa.

Primärområden är från väster till öster, 202 Redbergslid, 203 Bagaregården, 210 Kålltorp och 211 Torpa.

Advertisements

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

  1. Pingback: En guide till Göteborgs stadsdelar - Olskroken, Redbergslid och Bagaregården | Svensson