Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

2 Responses to Kärralund

  1. […] Norr och väster om Delsjövägen upp till Kärralundsvägen brukar det kallas för Kärralund (också det med namn efter en gård) och öster om Delsjövägen norr om vägen till Delsjön har vi Apslätten som sträcker sig till […]

Kommentera