Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Burgården (Norra Burgården)

Del 19 av 33 i serien Landerier

Landeriet Burgården uppläts år 1638 till Jan de Bur (Buur, Buer, Johan van Buren) som ursprungligen kom från Nederländerna. Gården (och området) har sitt namn efter honom och det har också bergen söderut från Johanneberg, Buråsbergen, med den där idag liggande stadsdelen Burås. 1871 innehade hans arvingar fortfarande landeriet, från 1652 Wilhelm Gijssen, trolig svärson till Jan de Bur, eventuellt gift med Jan de Burs änka. Nästa ägare var Mauritz van der Beck, också han från Nederländerna. Efter van der Beck var Adam Herwegh innehavare av landeriet och därefter Abraham van Eyck.

bureg

Norra Burgårdens landeri (Foto 1900)

I slutet av 1600-talet fick göteborgsbiskopen Johan Carlberg (1638-1701) besittningsrätt till Burgården. Han var far till Johan Eberhard Carlberg(den förste stadsingenjören i Göteborg), Bengt Wilhelm Carlberg, stadsingenjör och stadsarkitekt (1696-1778) och farfar till Carl Wilhelm Carlberg (1746-1814), också denna stadsarkitekt. Biskopen var också i besittning av Underås. Efter biskopen var bland annat klädesfabrikanten Johan Thornton såväl som medlemmar i familjen Santesson och Carl Henrik Tranchell (far till Jonas Tranchell) innehavare. 1822 dog C.H. Tranchell och familjen Dahl blev innehavare. Jacob Dahl drev bland annat bryggeri på egendomen först halvan av 1800-talet.

I mitten av 1800-talet delades landeriet i två delar Norra respektive Södra Burgårdens landerier. Efter delningen tycks bryggeriverksamheten ha tillhört Södra Burgården. Bryggeriverksamheten övertogs av en S.A. Svensson och det leddes senare under en längre tid av hans styvson, Johan Björkfeldt, som studerat bryggeriverksamhet i Tyskland. Norra Burgården tycks därefter till stor del ha innehafts av präster.

Norra Burgårdens landeri såldes till Göteborgs stad år 1897. Byggnaderna fick förfalla och revs år 1936. Vid rivningen fann man husrester från 1600-talet.

Burgården

Norra Burgården från Mölndalsån

Burgården

Norra Burgården

Andra källor: CRA Fredberg, Det gamla Göteborg

Serienavigation<< Lilla HedåsSödra Burgården >>
Advertisements

2 Responses to Burgården (Norra Burgården)

  1. […] godset men återfördes 1619 till hans son Gustaf Stenbock och hörde dit ännu 1680. Såväl Burgården som Överås och Wilhelmsberg ingick då i Underås ägor. Kung Karl XI förlänade 1685 Underås […]

  2. […] och Liseberg kvar idag. Några andra var Hedås (Stora Hedås), Rosengård, Lilla Hedås, Burgården (Norra Burgården) och Södra […]

Kommentera