Tre rika bröder – Abrahamson och Abramson

Del 11 av 11 i serien Lazarus: Svenska miljonärer 3-4
Endast för medlemmar

Om Lazarus

Författaren bakom pseudonymen Lazarus är Carl Fredrik Lindahl (1841-1911). Han började på 1890-talet i tidningen Fäderneslandet publicera en serie personskildringar under titeln Rikt folk. De bildade grunden till föreliggande bokutgåva i tio delar som utkom 1897-1905. Även om många av texterna är starkt vinklade, har de visst värde genom att innehålla mängder med offentliggjorda brev, processdokument, arvskiften, bouppteckningar, testamenten med mera. Göran Hägg betecknar i sin bok Svenska förmögenheter (2013) verket som "en lika underhållande som opålitlig källa. Anekdoterna måste läsas med stor skepsis. Men de berättar åtminstone hur rövarbaronerna uppfattades av sin samtid." (från runeberg.org)

2 Replies to “Tre rika bröder – Abrahamson och Abramson”

  1. Pingback: Jakobsdal | Det gamla Göteborg

  2. Pingback: Släkten Hartvig | Det gamla Göteborg

Kommentera