Metodistkyrkan i Göteborg

De första kända svenska metodisterna var några sjömän som kom i kontakt med Betelskeppsmissionen i New York där den svenskfödde predikanten O.G. Hedström verkade. När de återvände till Sverige startade de en liten församlingsverksamhet. 1866 skickades pastor J.P. Larsson till Göteborg. Denne hade efter att Läs mer …

Överås

Överås tillhörde Böö på 1500-talet men på 1600-talet var det en del av Underås. Ägdes på 1720-talet, i likhet med Underås, av familjen Carlberg. Köptes 1730 av Erik Nissen som året innan också köpt Underås. De båda gårdarna hade därefter samma ägare till slutet av 1850-talet Läs mer …