Röhss & Brusewitz – Wilh. Röhss & Co

Firma som grundades 1828 av Wilhelm Röhss d.ä. och Johan Gabriel Grönvall med namnet Grönvall & Röhss. Sysslade främst med importaffärer av kolonialvaror som bomull och kaffe samt var delägare i Färgeri AB Levanten som grundats av Wilhelm Röhss d.ä. år 1827. 1839 lämnade J.G. Grönvall Läs mer …

Röhss och Thamska huset

DET GAMLA PATRICIERHUSET kom några år efter ovannämnda ägare under en ny kraftfull köpman och blev förbundet med ett av stadens största och rikaste handelshus på 1800-talet, det Röhsska. Detta grundlädes 1827, då en apotekarelev från Sleswig-Holstein vid namn Wilh. Röhss slog sig ned i Göteborg. Läs mer …

Lazarus om Carin Röhss

Carin Röhss, född Bressander, intager tredje rummet af aflidna rika änkefruar inom Göteborgs börsaristokrati. Hon var född år 1804 och och dotter till Göteborgs på den tiden störste specerihandlare. Tjugusjuårig ingick hon äktenskap med en från Elberfeld inflyttad verkmästare vid Levantens färgeri, Wilhelm August Röhss, hvilken genom detta giftermål kom i Läs mer …

Lazarus om Wilhelm Röhss

Carl Wilhelm Christian Röhss, född i Göteborg 1834, hade till fader en till Sverige inflyttad tysk färgaregesäll, som vid 28 års ålder fick anställning som verkmästare vid Levantens färgeri i Mölndal, då tillhörigt grosshandlaren J. G. Grönvall i Göteborg. Denne tyske Röhss var icke allenast Läs mer …