Försäkrings AB Ocean

Försäkrings AB Ocean var ett försäkringsbolag i Göteborg som grundades 1872. Det konstituerande mötet för Sjöförsäkrings AB Ocean som bolaget ursprungligen hette hölls den 14 december 1872. Den första bolagsstyrelsen bestod av August Leffler, Cecil Hellstenius, August Carlsson, Adolph Meyer och E.G. Edelfelt. Senare ändrades namnet till Försäkrings AB Ocean.  Bland initiativtagarna fanns också Adolf Florell och Olof Melin som båda var delägare i Aug. Leffler & Co.

Innan bolaget 1886 förvärvade fastigheten Västra Hamngatan 8, av fabrikören G.R. Prytz, låg huvudkontoret i Aug. Leffler & Co:s byggnad vid samma gata. Ursprungligen var Ocean, som namnet avslöjar, ett sjöförsäkringsbolag. 1888 bildades ett dotterbolag till Ocean, Återförsäkrings AB Union,.

Ocean-huset Västra Hamngatan 8

Ocean-huset Västra Hamngatan 8

VD vid starten var sjökapten Edelfelt, som avled 1892. August Lillienau efterträdde honom, som fortsatte utvidgningen av affärerna. 1912 efterträddes denne av Carl Ahlberg. När han i sin tur avled 1933 valdes Robert Magnusson till VD.

Redan de första åren drabbades bolaget av många och svåra haverier. Första världskriget resulterade i nya problem, som krigsriskförsäkringar. Andra världskriget och avspärrningarna medförde inte alls samma problem med krigsriskförsäkringar. Så småningom utökades branscherna till att omfatta ansvarighets-, brand-, garanti-, glas-, inbrottsförsäkring.

1943 köptes Sjöassuranskompaniet i Stockholm. 1945 bildades Aktiebolaget Argo som holdingbolag för Ocean med dotterbolaget Sjöassuranskompaniet, Sjöförsäkrings AB Gauthiod och Sveriges Allmänna Sjöförsäkrings AB. När Robert Magnusson avgick med pension 1948 tillträdde Pehr Gyllenhammar. Han var sen tidigare chef för Sveriges Allmänna Sjöförsäkrings AB, skaparkraften bakom holdingbolaget AB Argo, och blev nu VD även för Ocean, holdingbolaget Argo och dotterbolaget Union. 1950 uppköptes aktiemajoriteten i Försäkrings AB Amphion som dock redan innan dess hade Ocean som huvudägare 1952 förvärvade Svea-Nornan aktiemajoriteten i Argo och året efter blev Ocean åter ett utpräglat sjöförsäkringsbolag.

Andra källor: Artur Attman, Göteborgs Stadsfullmäktige 1863-1962, 1963

 

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.