Kålltorp Nedergården

Namnet Kålltorp hittas första gången i en handling från Sävedalens ting, den 22 juni 1416, och skrevs då Kolletorp, senare Koltörp, Kortorp, Kårtorp, Kåltorp med flera stavningar. Ursprunget kan härledas till de två gårdar, Nedergården och Övergården, som låg i trakterna av … Läs mer

Virginsgatan 13 är Kålltorp Övergården

Flertalet som ägnat lite tid och möda åt att studera Kålltorps historia har kunnat konstatera att Kålltorp Övergårdens huvudbyggnad ännu står kvar och har adressen Virginsgatan 13. Gatan fick 1929 namnet efter släkten Virgin som under 1800-talet var bosatt på gården. … Läs mer på … Läs mer