von Seth 1505

Endast för medlemmar

Advertisements

Clareberg

Gården Berg i Säves socken nämndes i skrift första gången på 1400-talet och från 1600-talet finns det gåvobrev från 1698 som gav Johan von Seth besittningsrätten kvar. Efter honom innehades gården av Gabriel von Seth men 1720 såldes den till Johan Fortsätt läsa Clareberg