Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Ewert

Lilla Torget 3

Endast för medlemmar

Kvarteret Alströmer

Kvarteret Alströmer, Magasinsgatan-Lilla Torget-Västra Hamngatan-Drottninggatan.

Tomter enligt Göteborgs tomtägare 1637-1807

Rote 4, tomt 103, Jung, Gonander, Schutz, Kock, Wennerberg, Ström, Hall, Maule, Mitchell, Arenander, Dymling, Nordblom, Norberg, Wessberg, Mollberg
Rote 5, tomt 42, Schuer, Clo, Preutz, Björn, Billman, Utfall, van Egmont, Scott, MacFarland, Johnston, Johnston, Dyskon & Co, Sahlsten, Levgren, Åberg, Carnegie, BrusewitzBrand & Livförsäkrings AB Svea, Sveahuset
Rote 5, tomt 43, Pettersson, de Witt (Vitte, de Vitte), Tack, Browald, V. Beckman, Beijer, Sernström, Borgert, Kohlhoff, Jürgensson, Melander, Gathenhielm, Röhss, Oterdahl, Larsson, Göteborgs Banks hus
Rote 5, tomt 44, Nilsson, Schröder, Wulff, Dahl, Beckman, Brusewitz, Bliedberg, Wijk, Valentin
Rote 5, tomt 45, Band, Gripenwaldt, Krokat, Telland, Hall, Ström, Maule, Mitchell, Dymling, Lundberg, Lundvik, Arfvidsson, Kjellberg, Dickson, Lilla Torget 4
Rote 5, tomt 46, Winbo, Krokat (Crocat), Buhrman, Schutz, Andersson, Wulff, V. Beckman, Rancke, Bagge, Wahrenberg, Wilson & Hall, Malm Eriksson, Holmström, Hall, Björnberg, Ström, Melin, Ewert, Brand- och Lifförsäkrings AB Skåne, Dickson, Lilla Torget 3,
Rote 5, tomt 47, Danielsson, Paulin, Ahlmans, Sifvertz, Bagge (Uddevalla), Törnequist, Freund, Hasselgren, Michaeli, Andrews, Ekström

AB Sveriges Förenade Konservfabriker

Del 15 av 18 i serien Sveriges handel och industri
Endast för medlemmar

Christian Fredrik Ewert

christianfredrikewertChristian Fredrik Ewert, född den 20 juli 1804 i Göteborg och död i samma stad den 6 december 1881. Son till Christian Heinrich Ewert (1759-1831) och Christina Elisabeth Malm (1778-1854). Bror till Carl Henrik Ewert (1802-1882)

Han var gift med Christina Mathilda Elisabeth Heinrich (1812-1889). De hade barnen Albert Fredrik Ewert (1836-1924), Wilhelm Theodor Ewert (1842-1924) och Emil Reinhold Ewert (1852-79)

Student i Uppsala 1821, med. kand. 1826, med. lic. 27 och med. doktor s. år. Kir. mag. 1830. Praktiserande läkare i Göteborg från 1828, andre stadsläkare på samma ort 1835—60 och badläkare på Särö 1857. Läkare vid Allm. arbets- och korrektionsinrättningen från 1835 och förste stadsläkare i Göteborg 1860—75. Ledamot i styrelsen för Chalmerska slöjdskolan i Göteborg från 1856, ledamot i Vetenskaps och Vitterhets Samhället i Göteborg från 1830 samt styrelseledamot i Nya theater AB i Göteborg 1856—71 och för Göteborgs museum 1861—64. CRA Fredberg skriver om honom:

Ifrågavarande doktor Christian Fr. Ewert föddes 1804 och dog 1881. Här i staden var han läkare vid fattigvården och regementet och tjänstgjorde jämväl som provinsialläkare. Han var en nobel och välvillig man, ägnade sig med iver åt förenings- och sällskapslivet och var en högt uppburen styresman såväl i Frimurareorden som i Par Bricole.

Carl Henrik Ewert

ch_ewert2Carl Henrik Ewert föddes den 27 september 1802 i Göteborg som son till Christian Heinrich Ewert (1759-1831) och Christina Elisabeth Malm (1778-1854). Han dog den 2 okt. 1882 i Göteborg.

I sitt första äktenskap var Carl Henrik Ewert gift med sin kusin Hilda Malm (1807-34), i sitt andra äktenskap med Hedvig Maria Ekman (1808-42) och sedan med Charlotta Törngren (1813-67).

C.H. Ewert studerade i Uppsala och tog hovrättsexamen år 1822, polisnotarie i Göteborg 1822, stadsnotarie 1825, vice häradshövding 1826 och notarie i hallrätten 1833. Han var rådman i Göteborg 1835— 45 samt handels- och politiborgmästare 1845—67. Han hade utöver detta en lång rad politiska uppdrag i kommitteér, nämnder och styrelser.

Andra källor: Artur Attman, Göteborgs stadsfullmäktige 1863-1962, 1963

Familjen Ewert

Familjen Ewert hörstammar från Stralsund. Christian Heinrich Ewert som föddes den 3 april 1759 i Stralsund och dog den 10 maj 1831 i Göteborg kom vid nitton års ålder till Stockholm och studerade till fältskär. Han blev ordinarie underläkare vid Amiralitetet i Karlskrona 1782 och var kirurg på divisionsskeppet Prins Gustaf i slaget vid Högland 1788, där han blev tillfångatagen. Han kvarblev i rysk fångenskap till krigets slut.

1793 blev han kirurgie magister och flyttade därefter till Göteborg, var regementsfältskär vid Göta artillerireg:te 7 okt. 1795—1810, andre läkare vid Sahlgrenska sjukhuset samt erhöll assessors titel år 1810. Grundade tillsammans med Pehr Dubb och Chr. Carlander en förening, vanligen kallad ”Den Carlanderska societeten” som blev en föregångare till Göteborgs läkaresällskap.

I sitt andra äktenskap var Christian Heinrich Ewert gift med Christina Elisabeth Malm, syster till grosshandlaren, kommerserådet och riksdagsmannen J. N. Malm. De hade sönerna, Carl Henrik Ewert (1802-1882) och Christian Fredrik Ewert (1804-1881). Den förstnämnde var rådman i staden 1835— 45 samt handels- och politieborgmästare där 1845—67 medan den andre var läkare. I Göteborg arbetade Christian Fredrik Ewert under koleraepidemien 1834 och blev året därefter andre stadsläkare. Han var förste stadsläkare 1860—75. Innehade i likhet med sin bror många allmänna uppdrag, bl. a. satt han i styrelsen för Nya theater AB. i Göteborg 1856—71 och för Göteborgs museum 1861—64.

Carl Fredrik Ewert hade sönerna Albert Fredrik Ewert(1836-1912)  som var godsägare och Wilhelm Theodor Ewert (1942-1924) som var grosshandlare. Söner till Albert F. Ewert var grosshandlaren Reinhold Ewert (1879-1948) och läkaren där Harry Ewert (1882-1939).

Wilhelm Theodor Ewert  innehade 1871—1912 handelsfirman W. T. Ewert & Co. i Göteborg samt satt även i en mängd styrelser för olika bank-, affärs- och industriföretag. Bl. a. var han ordf. 1894—1903 i styrelsen för Göteborgs enskilda bank samt 1905—21 ledamot av styrelsen för Chalmers tekniska institut.