Familjen Ewert

Familjen Ewert hörstammar från Stralsund. Christian Heinrich Ewert som föddes den 3 april 1759 i Stralsund och dog den 10 maj 1831 i Göteborg kom vid nitton års ålder till Stockholm och studerade till fältskär. Han blev ordinarie underläkare vid Amiralitetet i Karlskrona 1782 och var kirurg på divisionsskeppet Prins Gustaf i slaget vid Högland 1788, där han blev tillfångatagen. Han kvarblev i rysk fångenskap till krigets slut.

1793 blev han kirurgie magister och flyttade därefter till Göteborg, var regementsfältskär vid Göta artillerireg:te 7 okt. 1795—1810, andre läkare vid Sahlgrenska sjukhuset samt erhöll assessors titel år 1810. Grundade tillsammans med Pehr Dubb och Chr. Carlander en förening, vanligen kallad ”Den Carlanderska societeten” som blev en föregångare till Göteborgs läkaresällskap.

I sitt andra äktenskap var Christian Heinrich Ewert gift med Christina Elisabeth Malm, syster till grosshandlaren, kommerserådet och riksdagsmannen J. N. Malm. De hade sönerna, Carl Henrik Ewert (1802-1882) och Christian Fredrik Ewert (1804-1881). Den förstnämnde var rådman i staden 1835— 45 samt handels- och politieborgmästare där 1845—67 medan den andre var läkare. I Göteborg arbetade Christian Fredrik Ewert under koleraepidemien 1834 och blev året därefter andre stadsläkare. Han var förste stadsläkare 1860—75. Innehade i likhet med sin bror många allmänna uppdrag, bl. a. satt han i styrelsen för Nya theater AB. i Göteborg 1856—71 och för Göteborgs museum 1861—64.

Carl Fredrik Ewert hade sönerna Albert Fredrik Ewert(1836-1912)  som var godsägare och Wilhelm Theodor Ewert (1942-1924) som var grosshandlare. Söner till Albert F. Ewert var grosshandlaren Reinhold Ewert (1879-1948) och läkaren där Harry Ewert (1882-1939).

Wilhelm Theodor Ewert  innehade 1871—1912 handelsfirman W. T. Ewert & Co. i Göteborg samt satt även i en mängd styrelser för olika bank-, affärs- och industriföretag. Bl. a. var han ordf. 1894—1903 i styrelsen för Göteborgs enskilda bank samt 1905—21 ledamot av styrelsen för Chalmers tekniska institut.

3 svar på ”Familjen Ewert”

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.