Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Christian Fredrik Ewert

christianfredrikewertChristian Fredrik Ewert, född den 20 juli 1804 i Göteborg och död i samma stad den 6 december 1881. Son till Christian Heinrich Ewert (1759-1831) och Christina Elisabeth Malm (1778-1854). Bror till Carl Henrik Ewert (1802-1882)

Han var gift med Christina Mathilda Elisabeth Heinrich (1812-1889). De hade barnen Albert Fredrik Ewert (1836-1924), Wilhelm Theodor Ewert (1842-1924) och Emil Reinhold Ewert (1852-79)

Student i Uppsala 1821, med. kand. 1826, med. lic. 27 och med. doktor s. år. Kir. mag. 1830. Praktiserande läkare i Göteborg från 1828, andre stadsläkare på samma ort 1835—60 och badläkare på Särö 1857. Läkare vid Allm. arbets- och korrektionsinrättningen från 1835 och förste stadsläkare i Göteborg 1860—75. Ledamot i styrelsen för Chalmerska slöjdskolan i Göteborg från 1856, ledamot i Vetenskaps och Vitterhets Samhället i Göteborg från 1830 samt styrelseledamot i Nya theater AB i Göteborg 1856—71 och för Göteborgs museum 1861—64. CRA Fredberg skriver om honom:

Ifrågavarande doktor Christian Fr. Ewert föddes 1804 och dog 1881. Här i staden var han läkare vid fattigvården och regementet och tjänstgjorde jämväl som provinsialläkare. Han var en nobel och välvillig man, ägnade sig med iver åt förenings- och sällskapslivet och var en högt uppburen styresman såväl i Frimurareorden som i Par Bricole.

Advertisements

One Response to Christian Fredrik Ewert

  1. […] kommerserådet och riksdagsmannen J. N. Malm. De hade sönerna, Carl Henrik Ewert (1802-1882) och Christian Fredrik Ewert (1804-1881). Den förstnämnde var rådman i staden 1835— 45 samt handels- och […]

Kommentera