Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Broström

Kvarteret Gamla Tullen

Kvarteret Gamla Tullen, Skeppsbron-Postgatan-Smedjegatan-Norra Hamngatan. I kvarterer hittar vi gamla hus som Malmska huset (också kallat Gamla Tullen), Thamska huset och Radheska huset samt lite nya hus som Broströmia och moderna som f.d. Hamnkontoret (byggt 1963 och ritat av Lund & Valentin).

Tomter enligt Göteborgs tomtägare 1637-1807

Rote 5, tomt 54, Dennick, Lydinghielm, Gripenwald, Crocat (Croquet), Wallman, von Öltken, Göteborgs stad, Sahlgren, Silfverschiöld, Broströmia
Rote 5, tomt 55, Erik Dahlberg, Gathenhielm, Björnberg, Malm, Malmska huset
Rote 5, tomt 56, Staten (Kronan), Gyllenberg, von Köhler, Schuman, Adlercrantz, Amija, Stierncrona, Tham, Pike (Peik), Alströmer, Björnberg, Arfvidson, Evers, Röhss, Thamska huset
Rote 5, tomt 57, f.d. Hamnkontoret
Rote 5, tomt 58, Radhe, Båthman (Palmencrona)Radheska huset
Rote 7, tomt 53, Brandt, Woldenberg, Bieder, Almroth, Rancke, Holterman,
Rote 7, tomt 54, Miller, Reuter, Stolpenberg, Fattigförsörjningsinrättningen,
Rote 7, tomt 55, Hotell Hembygden

Gamla Tullen

Advertisements

Ramm om Axel Broström & Son

Del 8 av 11 i serien Sveriges handel och industri 3
Endast för medlemmar

Broströmska stiftelsen

Bostadsstiftelse som grundades genom en donation av Axel och Mathilda Broström.

Arkitekten Andrew Person ritade och Broströmska stiftelsen lät 1925 bygga en fastighet i kvarteret Kungsladugårdsgatan – Ståthållaregatan – Oxhagsgatan – Godhemsgatan.

Det är ett av Kungsladugårds få stenhus med totalt 104 lägenheter runt en vacker, inbyggd gård. Byggnaderna är mycket välbevarade och interiören är i stort sett i ursprungligt skick. Bland annat finns här en vacker samlingssal med stora fönster mitt i huset. Den är ett monument över Axel och Mathilda Broström som är avbildade med var sin byst längst fram i salen.  Men salen är också en hyllning till svensk sjöfart:

Salen är också ett monument över svensk sjöfart. I den ståtliga uppgången täcks hela ena väggen en karta över Göteborgs skärgård och den andra av en karta över Bohuslän, Göta älv och Vänern.  Inne i salen hyllar dekorationerna på väggarna sjöfarten och Göteborg med motiv som segelskepp, fyrbåkar och Vinga fyr. I fonden på den lilla scenen en stor målning som visar hamnen med Masthuggskyrkan i blickfånget.

Målningarna signerades 1925 av konstnärerna Brocke Blückert, som varit med och målat taket i Röhsska museets Arkitekturhall, och Simon Lundell som i början på 1930-talet var med och dekorerade Bergbanan och Huvudrestaurangen på Liseberg.

I huset finns också fyra lokaler, varav tre affärslokaler varav en med ursprunglig inredning bevarad.

Ändamålet var från början att ge bostäder till sjöfolk och deras änkor, men idag är syftet lite bredare:

Stiftelsens ändamål är att efter uppförande av bostadshus uthyra lägenheter till i Göteborg hemmahörande personer, som är eller har varit sjövarande av befäls- eller manskapsklassen eller deras änkor eller som innehar eller innehaft anställning vid de mekaniska verkstäderna i Göteborg, vid Göteborgs hamn och dess förvaltning samt vid Göteborgs tullverk, järnvägar, post- , telegraf- och kommunalförvaltning och som på grund av ålder eller sjukdom inte längre kan fullgöra sin tjänst eller utöva sitt yrke och som till följd därav behöver och dessutom kan anses förtjäna fri eller billig bostad eller som genom företeende av goda vitsord eljest kan anses vara förtjänta av förmånen av billiga hyror. Främst skall änkor efter sjöfarande ha företrädesrätt till att erhålla lägenhet. Företrädesrätten skall gälla högst halva antalet lägenheter.250 000 kronor av donationsbeloppet skall bilda en fond, som ej får rubbas, men varå årliga räntan minskad med 1/10, som tillföres fonden, skall utdelas till behövande personer, boende inom eller utom stiftelsen och tillhörande ovannämnda kategorier.

Stiftelsen och dess fastigheter förvaltas idag av Fastighetspartner AB men styrelsen utses vad jag förstår av av Länsstyrelsen. Bokförda tillgångar vid utgången av 2015 var 32,2 miljoner kronor.

Furuhöjd

Arkitekten Ernst Krüger byggde 1894 ett hus på arrenderad tomt på Särö för C.R. Prytz. 1897 köpte Ernst Krüger huset av C.R. Prytz för 5 000 kr. 1901 köpte Harald Sternhagen men såle det till Dan Broström 1917 som lät riva det äldre huset.

Ett nytt hus byggdes av Dan Broström och hans fru Ann-Ida Broström år 1917. Mellan 1906 och 1913 hade de ägt en annan vill, Havsvik. Oswald Westerberg var arkitekt. Ann‐Ida Broström hade efter makens död och fram till sin bortgång 1965 kvar huset. Yngsta dottern Margareta Moseby (1917‐67) tog över huset och ägde det i två år innan hennes fem barn med Karl Moseby (1918‐63) ärvde Furuhöjd.

Villa Furuhöjd (1923?)

Villa Furuhöjd (1923?)

I april 1996 såldes huset till Christer Bjurefalk blev för 5,3 miljoner.  Formellt köpte han genom sina bolag Christer Bjurefalk Marketing AB och Christer Bjurefalk Bygg och Bostads KB, som i dag heter Svenska Prestige Hus KB. Aktiebolaget gick i konkurs i mars 2001, men hade då bytt namn till Multima AB.

Nu köptes huset, april 2002, av KB Tingstadsvassen 24:10 för 10,7 miljoner kronor. Bolaget ägdes av holländska Wallers Udde Holding BV och Merx Fastighets AB med kontor på Hisingen. Ägare av Merx-koncernen är Hans-Åke Uggla. 2007 köptes fastigheten av ett annat bolag som ägdes av Merx-koncernen, HB Dalmasen 1. Efter renoveringar sålde Uggla huset år 2007.

Krister Kuylenstierna och Margaretha Broström

Margaretha Broström föddes 1917 och dog 1967. Hon var en yngre syster till Dan-Axel Broström.  I sitt första äktenskap gifte hon sig med Krister Kuylenstierna, en man som redan 1932 gått i personlig konkurs och inte på något sätt nånsin tycks ha arbetat.

Margaretha Broström 1932

Margaretha Broström 1932

Orsaken till konkursen tycks ha varit Kreuger-kraschen. Krister Kuylenstierna var uppvuxen på Sperlingsholm i Halland med elva syskon. Han fick godset Kistinge med 800 tunnland och en miljon kronor när han blev myndig 1925. Kontanterna bättrades på genom debentures på New York-börsen. De köptes för 40 kronor som steg till 800 innan Kreuger sköt sig och de kom ner i två.

Istället tycks Krister Kuylenstierna, i alla fall enligt egen utsago i boken Fräckheten är mitt vapen som gavs ut 1937, ha ägnat sig åt att charma rika kvinnor och göra slut på deras pengar. Med andra ord var mannen en sol- och vårare och kanske också gigolo.  Några kommentarer till boken när den gavs ut var:

Författaren har, som boken tydligt vittnar om, utrustats med intelligens, fantasi och utpräglad nyfikenhet på livets möjligheter. Boken är bra skriven, med en livaktig och ofta målande stil, som kommer en att undra vad författaren skulle kunnat prestera med utvilade nerver, när han i ett förstlingsverk och under trötthetstillstånd kunnat göra så bra ifrån sig. Frans G. Bengtsson i Svenska Dagbladet.

Lika positiva var inte andra som kommenterat boken:

Några mycket öppenhjärtiga och emellanåt ganska smaklösa skildringar av en ekonomisk
krasch och därpå följande upplevelser under ett par år på de fashionabla nöjesplatserna av mer eller mindre dubiös karaktär i Medelhavsländerna. B. M.

De två gifte sig trots att familjeadvokater tagit fram material som visade att mannen var otillförlitlig och trots boken han skrivit. Strax efter andra världskrigets utbrott flyttade de två till New York där de bosatte sig i en fashionabel lägenhet på Park Avenue. De gjorde slut på stora mängder pengar och begärde ständigt nya från Sverige. De vill också att delar av aktieinnehavet i familjeföretaget skulle säljas, men familjens advokat förhalade och hänvisade till att regeringen beslutat om restriktioner för utförsel av kapital under kriget.

Margaretha Broström flyttade dock så småningom hem och skiljde sig därefter från Krister Kuylenstierna som dock enligt Algot Mattsson ska ha skrivit en bok om tiden med Margaretha Broström.  Boken som enligt Mattsson skulle haft titeln Pack i frack kom dock aldrig ut då familjen Broström köpte upp hela manuskriptet innan boken gått till tryck.

Margaretha Broström kom att gifta sig två gånger till och i sitt tredje äktenskap med Karl Moseby fick hon 5 barn.

Andra källor: Algot Mattsson, En dynastis uppgång och fall, 1984.

Brita Broström och dråpet på Sten Ekdahl

Brita Broström föddes 1909 och dog 1972. Hon var en äldre syster till Dan-Axel Broström. Som ung vuxen tycks hon ha varit deprimerad då hon våren 1929 hade en sjuksköterska boende i hemmet 37 dygn samt tillbringade 23 dygn på Carlanderska sjukhemmet. Hon fick bland annat solluxbehandling och kvartsljusbehandling vilket är en sorts ljusterapi, enligt Nordisk familjebok från 1924 verksam mot exempelvis neuresteni eller vad vi idag skulle kalla utmattningsdepression. Dessutom fick hon massage och besökte doktor Sven Hedenberg, expert på psykiska och nervösa sjukdomar.

Ett år senare gifte hon sig med marinofficeren Sten Ekdahl. Äktenskapet tyck ha varit lyckligt till en början, men redan efter ett par år började de glida isär. Sten Ekdahl slutade som militär och startade ett företag i byggbranschen tillsammans med några vänner. De fick en son, Ulf Ekdahl, men Sten Ekdahl missbrukade alkohol och kom på olika sätt i konflikt med sin fru som ville skiljas. Han syntes ute på lokal med andra kvinnor.  Sten Ekdahl hotade och misshandlade sin fru upprepade gånger och ska även ha hotat skjuta deras tvåårige son samt försökt att få honom omhändertagen. Misshandeln verkar inte ha lett till några polisanmälningar och istället för att ta hennes parti är det hon som svartmålas i media från den aktuella tiden.

1934 flyttade Sten Ekdahl slutligen ut ur deras gemensamma bostad på Norr Mälarstrand 16 i Stockholm.  Han flyttade in i en egen lägenhet på Djurgårdsslätten 92. Brita Boström bodde kvar.

Brita Ekdahl träffade efter att de flyttat isär en ny man, men förhållandet blev problematiskt då Sten Ekdahl spred en mängd rykten och förtal om den nye mannen. Ekdahl tyckas också ha hotat den nye mannen vid ett möte. En sen kväll då Brita Ekdahl besökte sin man i dennes hem för att få honom att sluta med ryktesspridningen kring hennes nye man hamnade de i en häftig dispyt, som slutade med att Sten Ekdahl tog fram sin tjänstepistol  och flera gånger hotade att döda henne ringde han den andre mannen och bad om ursäkt. En stund senare gav han pistolen till Brita Broström med uppmaningen att trycka av, varvid hon sköt honom i bröstet så att han dog.

Brita Ekdahl ringde själv efter polisen och en läkare, professor Hjalmar Casserman som bodde på Djurgården och var kung Gustav V:s livmedikus. Sten Ekdahl avled av skottskadorna efter att han förts till sjukhus. Polisen hade svårt att förhöra Brita Ekdahl då hon var i dålig psykiskt skick efter händelsen. Hon undersöktes av psykiatriker men hela undersökningen hemligstämplades

I rapporteringen om mordet hävdade Ekdahls advokat att denne visat ”mycket stor hänsyn mot sin maka” under sin livstid, och media tog entydigt ställning för Ekdahl. Hon hamnade i fängelse, men accepterades in i familjen vid frisläppandet. Fängelsestraffet var förvånansvärt kort, bara några månader så det verkar som om domstolen i motsats till media tog hänsyn till att maken misshandlat och hotat henne samt spridit rykten om henne.

Brita Broström gifte om sig och skilde sig flera gånger, först med Kåre By, sedan Robert Jensen och sist Harry Keiller (som innan dess varit gift med hennes mors halvsyster Kerstin Mark).

Andra källor: Algot Mattsson, En dynastis uppgång och fall, 1984.

Herbert Jacobsson

Herbert JacobssonHerbert Vollrath Mikael Jacobsson föddes 1878 i Göteborg och dog i samma stad 1949. Han var son till översten Albert Fredrik Jacobsson och Mathilda Davida Möller.  Gift med Maria Katarina (Karin) Broström, (1878-1952) dotter till skeppsredare Axel Broström och Mathilda Olsdotter.

Han blev i likhet med sin far officer vid Göta artilleriregemente och tjänstgjorde också under en period vid det rumänska fältartilleriet. Han förblev militär till 1927.

Efter giftermålet fick han olika uppdrag i Broströmskoncernen och när Dan Broström 1925 dog i en bilolycka, fick han överta en del av ansvaret för rederirörelsen. Han var styrelseledamot i  Ångfartygs AB Tirfing från 1916 (ordf från 40), i  Nora bergslags järnvägs AB från 1918 (ordf från 30) och  i Eriksbergs Mek Verkstads AB från 1922 (ordf från 34) Dessutom ledamot av styrelsen för Inst. för ortnamns- o dialektforskning vid Gbgs högskola från 27,  styrelseledamot i Gbgs trädgårdsförening från 29, vidare ordf i styrelsen för Försäkrings AB Atlantica från 32, i  Sjöfartsmuseet i Gbg från 33, i styrelsen för Simon Edströms AB, Malmö, och i AB Svenska America-Mexikolinien från 1937, ledamot och  vice ordf. i styrelsen för Oceanografiska inst. i Gbg från 1938, led av styr för Gbgs stadsteater från 39, ordförande i styrelsen för Hallands Ångbåts AB från 41, i styrelsen för Gbgs bogserings- o bärgnings AB från 42, i styr för AB Svenska Amerika Linien, AB Atlanttrafik, AB Oceankompaniet och i AB Coasting från 46. Han tog initiativet till byggandet av Broströmsrederiernas skolskepp Albatross liksom till Sjömansskolan i Gbg, landets första i sitt slag och länge dess enda.

På 1930-talet köpte han Storebergs säteri väster om Lidköping och lät bygga om mangårdsbyggnaden samt bedrev jordbruk.

Tillsammans med sin fru gjorde han stora donationer för vetenskapliga ändamål. 1938 fick Uppsala univ 500 000 kr till en professur i biokemi för den blivande nobelpristagaren Arne Tiselius. Stora summor donerades till den oceanografiska forskningen och till djuphavsexpeditionen med Albatross 1947—48 och de grundade Herbert & Karin Jacobssons stiftelse år 1947.  Chalmers tekniska högskola erhöll på Råö lokal och markområde till en institution för radioastronomisk forskning osv. Gbgs kyrkliga sjömansvård fick 1945 600 000 kr avsedda för det fritidshem för sjömän, som stod färdigt 1954.

En av makarnas sista donationer löste lokalfrågan för det 1947 grundade Sv institutet i Athen.

J Albert Janson

J Albert Janson föddes 1850 och dog 1926. Han var gift med Elin Broström (1871-1945), syster till Dan Broström (1870-1925). De hörde till de största aktieägarna i familjeföretaget Tirfing (moderbolag i Broströmskoncernen). Han var bror till S Gustaf Janson. Två av deras barn överlevde till vuxen ålder, Tor Erland J:son Broström (1895-1970), gift med Marie Elisabeth Arelius och Sigyn Janson (1894-1934), gift med Axel Jonsson.

Ägare av MS Kobbs Söner mellan 1908 och 1910, ordförande i Ångfartygs AB Tirfing från 1925.

Tor Erland J:son Broström

Tor Erland J:son Broström, född 6 juni 1895 i Göteborg, död där 2 januari 1970, var en svensk skeppsredare. Han var son till J. Albert Janson (1860-1926) och Elin Broström (1871-1945) som var syster till Dan Broström.

Han var gift med Marie-Elisabeth Arelius, (1900-74) och dotter till arkitekt Robert A:son Arelius (1865-1938) och Kitty Friis-Giebelhausen (1872-1924). De hade tre barn, Tor-Axel Broström, Barbara Broström som var gift med kusinen Leif Janson och Marie Christine Broström (-1970), gift med Kristian von Sydow (1917-2008).

En syster till Tor Erland J:son Broström, Sigyn Janson (1894-1934),  överlevde till vuxen ålder medan två syskon dog i kikhosta och en bror i tuberkulos.

Anställd i  Axel Broström & Son 22, VD i  Ångfartygs AB Tirfing 1934-49, Ångbåts AB Ferm 1934-58 och Rederi AB Motortank 39-49.

Ordförande i  Ångfartygs AB Tirfing till 1966, Ångbåts AB Ferm till 1967, AB Svenska Orient Linien, Gbgs bogserings- & bärgnings AB, Bergnings- o dykeri AB Neptun till 67, Sjöfartsmuseet i Gbg, v ordf AB Svenska Ostasiatiska Kompaniet.

 

Villa Forsberg

Hus byggt 1916 på Viktor Rydbergsgatan 16 för konsul Fredrik Forsberg och hans fru Ella. Ritades av arkitekterna Arvid Bjerke och Ragnar Ossian Svensson. Blev senare Dan-Axel Broströms bostad.

I slutet av 1970-talet köptes huset av familjen Samuelsson som använd huset som kontor för sitt inredningsföretag fram till år 2008 då huset såldes för 33 miljoner. Köpare var fastighetsbolaget Vestia ägt av Lars Falkeskog. Idag är detta företag avvecklat och likviderat.

Huset är idag ombyggt till bostadshus med 4 lägenheter och tycks ägas av en bostadsrättsförening, vilket gör en mycket liten bostadsrättsförening. Styrelseledamöterna i föreningen är Lena Apler (ägare av Collector-koncernen), Peter Göran Wikner Gustafsson och Peter Sandberg.

Viktor Rydbergsgatan 16