Majornas 3:e rote

Majornas 3:e rote sträcker sig från Mariebergskyrkogården i väster till Bangatan i öster och omfattar allt söder om Allmänna vägen inklusive den östra delen av Gråberget och Slottsskogen. I området fanns tidigt ett stor antal större egendomar såsom Godhem, Djurgården och Oljekvarn, som antingen friköpt marken från Kungsladugården eller arrenderade mark. Dessutom fanns Åhmanssonska gården, Prostbostället och Strömbergska villan längs Allmänna vägen. Flera av dem hade sina huvudbyggnader längs med Allmänna vägen. De kom nästan alla att rivas när området bebyggdes med landshövdingehus. Även kvartersindelningen är ett resultat av den stadsplan som ledde till byggandet av landshövdingehus i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Stadsplanen antogs 1878.

På några gårdars marker uppstod kåkstäder såsom Koopmansstaden och området kring den nuvarande Pölgatan. Även dessa revs delvis när området bebyggdes med landshövdingehus medan huvuddelen av Koopmansstaden revs på 1950-talet och 1980-talet då även landshövdingehusbebyggelse revs för att ersättas med moderna hus.

De äldre kvarteren som räknas upp ligger alla i det som idag kallas Hängmattan. De är en följd av den stadsplan som skapades vid mitten av 1800-talet och som ledde till att många äldre byggnader revs varefter kvarteren bebyggdes landshövdingehus och enstaka stenhus.

På 1920-talet modifierades och utvidgades stadsplanen för området av Albert Lilinebaerg

Majornas 3:e rote, norra delen, 1901
Majornas 3:e rote, norra delen, 1923

Kvarter i Majornas tredje rote

*) kvarter som inte längre finns

Kvarteren tillkomna efter 1923 är dels landshövdingehuskvarter i söder, kvarter med barnrikehus i olika delar av området, miljonprogramshus byggda på 1960-talet och moderna hus byggda under senare tid.

Kvarter tillkomna efter 1923

 • Kvarter 25 Bergslätt, öster om Klareborgsgatan mot berget (Godhemsbergen) och söder om Haråsgatan fram till Hamneskärsgatan (lh i funkisplan)
 • Kvarter 26 Apelles, Såggatan-Hamneskärsgatan-Klareborgsgatan-Vingagatan (lh)
 • Kvarter 27 Godhem, Såggatan-Vingagatan-Klareborgsgatan (lh)
 • Kvarter 28 Minnet, väster om Såggatan och norr om Godhemsplatsen (lh)
 • Kvarter 29 Glömskan, Klareborgsgatan, Vingagatan-Duvberget-Vargögatan-Såggatan (lh)
 • Kvarter 30 Fanan, Såggatan-Vargögatan-Duvberget (Godhemsbergen) (lh)
 • Kvarter 31 Flaggan (Godhem), kring Paternostergatan (m)
 • Kvarter 32 Kabelgattet (Godhem), Godhemsgatan-Godhemsplatsen-Såggatan-Paternostergatan (lh), Godhem
 • Kvarter 33 Solvisaren (Godhem), öster om Godhemsgatan och söder om kv. Kabelgattet (lh), Godhem
 • Kvarter 34 Kohagsängen (Godhem), väster om Godhemsgatan och norr om Ekedalsgatan (lh)
 • Kvarter 35 Polstjärnan (Godhem), öster om Godhemsgatan, norr om Ekedalsgatan och söder om kv. Solvisaren (lh)
 • Kvarter 36 Diket (Godhem), söder om Såggatan och öster om Paternostergatan (lh)
 • Kvarter 37 Hagen (Majvallen) (f)
 • Kvarter 38 Backen (Majvallen) (f)
 • Kvarter 39 Ängen (Majvallen) (f)
 • Kvarter 40 Hålekärr (Majvallen) (f)
 • Kvarter 41 Åkern (Majvallen) (f)
 • Kvarter 42 Morgonrodnaden (Godhemsbergen), Stenklevsgatan-Kolumbusgatan-Oljekvarnsgatan-Djurgårdsgatan-Djurgårdsplatsen (lh), avskiljt från kvarter 9 Karon
 • Kvarter 43 Aftonstjärnan (Godhemsbergen), Dahlströmsgatan-Fredbergsgatan-Djurgårdsplatsen-Ekedalsgatan (f)
 • Kvarter 44 Hålan (Godhemsbergen), Dahlströmsgatan-Stenklevsgatan-Fredbergsgatan (f)
 • Kvarter 45 Djurgården (Godhemsbergen), väster om Ekedalsgatan och söder om Dahlströmsgatan (f)
 • Kvarter 46 Dalgången (Godhemsbergen), väster om Ekedalsgatan och norr om Såggatan (lh i funkisplan)
 • Kvarter 47 Passet
 • Kvarter 48 Älghult
 • Kvarter 49 Grankotten, längs Toppsegelsgatan (f)
 • Kvarter 50 Godhemsbergen (Godhemsbergen), vid Dahlströmsgatan (m), Charkuterifabriken
 • Kvarter 51 Söderlingska trädgården avskiljt från kvarter 2 Fröjdenborg
 • Kvarter 52 Hälleberget, avskiljt från kvarter 1 Gathenhielm och 2 Fröjdenborg, Tibergs möbelhus
 • Ankaret, längs Haråsgatan, (m), avskiljt från kvarter 9 Karon, Koopmanstaden
 • Hoppet
 • Majvallen

(lh) landshövdingehus
(f) funkisbebyggelse
(m) miljonprogram

1960
Advertisements

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.