Mariefred

Del 9 av 11 i serien Landerier Hagaheden

Landeriet Mariefred (12:96) anlades 1748 efter en arrendeauktion. Sannolikt var Andreas Busck arrendator. En mangårdsbyggnad tillkom under samma århundrade. 1758 var arealen 3 1/5 tunnland på vilken det delvis odlades tobak. Busck var då fortfarande innehavare. Såldes till Birgitta Sahlgren år 1760 varvid tobaksodlingen upphörde. 1790 arrenderades egendomen av assessor Fredrik Georg Kall (1745-1825), svärson till Volrath von Öltken. Landeriet (plantagen) kallades då också Kallens plantage eller Kallens trädgård efter innehavaren. Även en gata på Hagaheden var uppkallad efter honom, Kallens gata.

Mariefred, Enanders plantage, Simsons plantage, Kristinetorp (Ericssons), Kristinelund och Lorensberg

Mariefred, Enanders plantage, Simsons plantage, Kristineberg (Ericsson), Kristinelund och Lorensberg år 1790

1838 styckade tre tomter av från landeriet. Tomterna arrenderades ut på 50 år. På tomterna byggdes därefter tre villor i anslutning till Nya Allén som lagts ut på de gamla vallarna. De flesta husen byggdes enbart för att stå i 50 år och i trä.

Mariefred

Mariefred och Nya Alléns villastad 1860. Flygarns Haga längst ner i bilden med Kallens gata löpande igenom.

Mariefred var ett av de första landerierna som löstes in. Det löstes in från Jacobina Scott (född Barclay) år 1867 då Vasastaden planerades. På en del av området byggdes Chalmerska slöjdskolan mot den blivande Storgatan och Slöjdföreningen skola mot den blivande Vasagatan. Senare byggdes också Engelska kvarteret på mark som tillhört landeriet. Jacobina Scott fick äganderätten de engelska kvarteret och kvarteret Visborg som ersättning för besittningsrätten till landeriet.

Mangårdsbyggnaden revs inte före 1910.

Monkhouse villa, byggd 1945

Monkhouse villa, byggd 1845 och Schillerska skolan till vänster. Mellan byggnaderna syns byggnader på landeriet Mariefred. Villan låg där Kungsportsavenyn går idag samt mellan Allén och Parkgatan. Monkhouse villa löstes in 1875.

Andra källor:
Gösta Bodman, Göteborgs äldre industri, 1923
Vasastaden och Lorensberg, Planering och byggande utanför vallgraven 1850-1900 Kulturmiljö av riksintresse, del 1-2, 2016
Vasastaden och Lorensberg, Planering och byggande utanför vallgraven 1850-1900 Kulturmiljö av riksintresse, del 3, 2016
Vasastaden och Lorensberg, Planering och byggande utanför vallgraven 1850-1900 Kulturmiljö av riksintresse, del 4, 2016
Kulturmiljörapport 2018:01, Kulturmiljövision Göteborg förstärkt: Landerierna

Serienavigation<< AnnebergSimsons plantage >>
Advertisements

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.