Malte Jacobsson

Malte JacobssonMalte Ferdinand Jacobsson, född 3 april 1885 i Kristianstad, död 22 december 1966 i Göteborg, var en svensk politiker (socialdemokrat), professor i filosofi och pedagogik vid Göteborgs högskola och landshövding i Göteborgs och Bohus län 1934-1950.

Föräldrar var hovrättsexpeditionsvakten Nils Jacobsson och Anna Jacobsson, född Persson. Båda tillhörde Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Malte Jacobsson gifte sig första gången den 7 juli 1912 med den i Wien födda filosofie doktorn Emma Charlotte Stiasny (1883-1977). Hon var dotter till Kommerzialrat Franz Clemens Stiasny och Anna Stiasny, född Karplus. Äktenskapet upplöstes 1950. Andra gången gifte han sig den 4 juli 1951 med byråchefen, senare folkpartisten och riksdagsledamoten Ingrid Maria Osvald (1896-1987).

År 1906 blev Malte Jacobsson filosofie kandidat vid Lunds universitet, 1908 filosofie licentiat, 1910 filosofie doktor — med avhandlingen Pragmatismen särskilt i dess förhållande till kriticismen — och docent i teoretisk filosofi i Lund 1910-1912. I Lund blev Malte Jacobsson vän med Albert Nilsson, Sigfrid Gunnäs och Ernst Wigforss. Under tiden i Lund var Malte Jacobsson medlem i D.Y.G, en radikal förening, en period dess ordförande. I hans livaktiga kamratkrets ingick förutom de tre redan nämnda personerna också Fredrik Lagerroth och Östen Undén, som gifte sig med en syster till Jacobsson. Jacobsson anslöt sig till Lunds arbetarkommun 1906

1912 flyttade han till Göteborg, där han hade fått befattningen som lärare i praktisk filosofi och pedagogik vid Kjellbergska högre lärarinneseminariet (1912-1926), ”det var arbetsamma år.” Han var tillförordnad professor i den nyupprättade professuren i filosofi och pedagogik vid Göteborgs högskola 1912-1920, och i filosofi från 1920 samt professor i teoretisk filosofi där 1920-1934.

Blev ledamot av Göteborgs stadsfullmäktige år 1919 och efter att socialdemokraterna fick majoritet i stadsfullmäktige 1922 blev han efter ett par år stadsfullmäktiges vice ordförande och dess ordförande 1927-1934. Han var också ordförande i stadskollegiet 1932-1934. Som förtroendevald i Göteborgs stadsfullmäktige hade han en lång rad förtroendeuppdrag såsom exempelvis ledamot i styrelsen för Göteborgs museum 1923-56, varav som ordförande 1935-56, i styrelsen för Göteborgs arbetarinstitut 1923-31, i styrelsen för Broströmska donationen för sjöfartsmuseum 1924-33, varav som vice ordförande 1930-33, av styrelsen för friluftsskolan på Sommarro och Mossbergska donationens penningmedel 1925, i styrelsen för apotekare Fredrik Mossbergs donation 1925-50, hela tiden som ordförande, i polisnämnden 1928-34, hela tiden som ordförande, i stadskollegiet 1932-34, hela tiden som ordförande, och i styrelsen för Botaniska trädgården 1951-56

Jacobsson efterträdde Oscar von Sydow som landshövding i Göteborgs och Bohus län den 16 november 1934, efter förslag av Gustav Möller. Som landshövding hade han ännu fler uppdrag än som stadsfullmäktig. Han var ordförande i styrelsen för Svenska Skeppshypotekskassan 1935-57, i styrelsen för Brand och Livförsäkrings AB Svea 1936-54 och i styrelsen för Rederi AB Transatlantic 1936-39. Ordförande i Atomkommittén 1945-58, i styrelsen för AB Atomenergi 1947-56 och i Svenska Vägföreningen 1947-57. Ordförande i styrelsen för Göteborgs högskola 1935-50, i styrelsen för Handelshögskolan i Göteborg 1935-50, i styrelsen för Socialinstitutet i Göteborg 1944-58 och i Göteborgs och Bohus läns länsarbetsnämnd 1946-50. Ordförande i styrelsen för Wilhelm och Martina Lundgrens vetenskapsfond 1943-54, ordförande i styrelsen för Chalmers tekniska institut respektive högskola 1934-39 liksom i styrelsen för Göteborgs tekniska gymnasium 1939-50. Ordförande i styrelsen för Oceanografiska institutet i Göteborg 1938-50 och i styrelsen för Statens skeppsprovningsanstalt i Göteborg 1940-50. Ordförande i Göteborgs och Bohus läns hushållningssällskap från 1934, i västsvenska kretsen av Föreningen Norden från 1935, i Göteborgs och Bohus läns turisttrafikförening 1936-50, i styrelsen för Göteborgs och Bohus läns fornminnesförening från 1936, i stiftelsen Svenska Mässan 1944-50 och i styrelsen för Svenska Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne från 1950. Vice ordförande i Svenska stadsförbundets finansråd 1928-37.

1950 gick Malte Jacobsson i pension. 1964 gav han ut sina memoarer Minnesbilder, två år före sin död.

2 svar på ”Malte Jacobsson”

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.