Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Ingrid Osvald-Jacobsson

Ingrid Maria Osvald, född den 31 december 1896 i Sankt Peder (Lödöse) i Älvsborgs län, död den 14 oktober 1987 i Göteborg, var en svensk ämbetsman och folkpartistisk politiker. Dotter till sjökapten Karl Olsson och Hulda Börjesson. Syster till Hugo Osvald, Karin Kihlman, Gösta Osvald, Gunnar Sixten Osvald, Olof Osvald och Uddo V. Osvald. Hon var gift med landshövdingen Malte Jacobsson från 1951.

Efter studier i Uppsala, Danmark och USA blev hon 1934 statens inspektris för lanthushållningsskolorna och därefter byråchef i Överstyrelsen för yrkesutbildning 1947-1961. Hon var också ordförande i Svenska hemslöjdsföreningarnas riksförbund 1961-1972.

Hon var också ledamot av 1936 års lantbruksundervisningskommitté och 1937 års hemkonsulentkommitté samt 1939–50 av Uppsala läns landsting. 1941 blev hon ledamot av en delegation rörande det husliga arbetet, yrkesutbildning för de inom hemmet arbetande kvinnorna och hemhjälp mm, och 1945 blev hon sakkunning för utredning rörande organisationen av lärarinneutbildningen på det husliga området mm samt ledamot av kommittén för utredning angående den husliga utbildningens centrala ledning.

Hon var riksdagsledamot 1947-1950 i första kammaren för Stockholms och Uppsala läns valkrets och var bland annat suppleant i statsutskottet under samma tid. I riksdagen engagerade hon sig särskilt för yrkesutbildningar till exempel i hushåll och slöjd.

Advertisements

5 Responses to Ingrid Osvald-Jacobsson

  1. […] Son till sjökapten Karl Olsson och Hulda Börjesson och bror till riksdagsledamöterna Ingrid Osvald och Karin Kihlman. Från 1921 gift med Agnes Almstrand (1900-55), dotter till politikern Henrik […]

  2. […] (folkpartist). Dotter till sjökapten Karl Olsson och Hulda Börjesson. Syster till Hugo Osvald, Ingrid Osvald, Gösta Osvald, Gunnar Sixten Osvald, Olof Osvald och Uddo V. Osvald. I andra äktenskapet gift med […]

  3. […] län, 9/1/01 som son till sjökapten Karl Olsson och Hulda Börjesson.Bror till till Hugo Osvald, Ingrid Osvald, Karin Kihlman, Gösta Osvald, Olof Osvald och Uddo V. Osvald. Från 1927 gift med Margit […]

  4. […] 27/2/95 som son till sjökapten Karl Olsson och Hulda Börjesson. Bror till till Hugo Osvald, Ingrid Osvald, Karin Kihlman, Gunnar Sixten Osvald, Olof Osvald och Uddo V. Osvald. Gift 1922 med Anna Janson, […]

  5. […] 31/12/1903 som son till sjökapten Karl Olsson och Hulda Börjesson. Bror till till Hugo Osvald, Ingrid Osvald, Karin Kihlman, Gösta Osvald, Gunnar Osvald och Uddo V. Osvald. Från 1931 gift med tandläkare […]

Kommentera