Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Hugo Osvald

Hugo OsvaldKarl Hugo Osvald (i riksdagen kallad Osvald i Uppsala, senare Osvald i Knivsta), född 21 november 1892 i Göteborg, död 2 november 1970 i Knivsta, var en svensk botanist och politiker (folkpartist). Son till sjökapten Karl Olsson och Hulda Börjesson och bror till Ingrid Osvald, Karin Kihlman, Gösta Osvald, Gunnar Sixten Osvald, Olof Osvald och Uddo V. Osvald. Från 1921 gift med Agnes Almstrand (1900-55), dotter till politikern Henrik Almstrand, i sitt första äktenskap. Från 1956 gift med Lise Berggreen (1916-2008).

Han blev filosofie doktor 1923 vid Uppsala universitet och var därefter docent i växtbiologi 1924-1925, tillförordnad och senare ordinarie föreståndare vid Svenska mosskulturföreningen i Jönköping 1925-1934 samt professor i växtodlingslära vid Lantbrukshögskolan 1933-1959. Av hans arbeten i övrigt kan nämnas Vetenskapernas roll i de nya staternas framåtskridande (1961) och Jorden kan föda oss (1963).

Osvald var riksdagsledamot i första kammaren 1948-1963 för Södermanlands och Västmanlands läns valkrets och var i riksdagen bland annat ordförande i tredje lagutskottet 1953-1962. Han var särskilt engagerad i jordbruksfrågor men ägnade sig också åt miljö- och naturskydd.

Hugo Osvald var också Svenska naturskyddsföreningens ordförande 1947-1953 samt ordförande i Samfundet Sverige-Israel 1958-1968. Han var en tid bosatt i en flygel till Noors slott i Knivsta.

Texten delvis från Wikipedia.

Advertisements

7 Responses to Hugo Osvald

  1. […] och politiker (folkpartist). Dotter till sjökapten Karl Olsson och Hulda Börjesson. Syster till Hugo Osvald, Ingrid Osvald, Gösta Osvald, Gunnar Sixten Osvald och Uddo V. Osvald. I andra äktenskapet gift […]

  2. […] och folkpartistisk politiker. Dotter till sjökapten Karl Olsson och Hulda Börjesson. Syster till Hugo Osvald, Karin Kihlman, Gösta Osvald, Gunnar Sixten Osvald och Uddo V. Osvald. Hon var gift med […]

  3. […] Älvsborgs län, 27/2/95 som son till sjökapten Karl Olsson och Hulda Börjesson. Bror till till Hugo Osvald, Ingrid Osvald, Karin Kihlman, Gunnar Sixten Osvald, Olof Osvald och Uddo V. Osvald. Gift 1922 […]

  4. […] Älvsborgs län, 9/1/01 som son till sjökapten Karl Olsson och Hulda Börjesson.Bror till till Hugo Osvald, Ingrid Osvald, Karin Kihlman, Gösta Osvald, Olof Osvald och Uddo V. Osvald Från 1927 gift […]

  5. […] född den 7 juni 1900, gift 1921 med  professorn vid lantbrukshögskolan, Ultuna, fil. dr Karl Hugo Osvald, Ingrid Almstrand, född 14 juni 1901, gift 1921 med sekr. i Socialstyrelsen, Hugo Ivar Heyman, och […]

  6. […] Göteborg 31/12/1903 som son till sjökapten Karl Olsson och Hulda Börjesson. Bror till till Hugo Osvald, Ingrid Osvald, Karin Kihlman, Gösta Osvald, Gunnar Osvald och Uddo V. Osvald. Från 1931 gift […]

  7. […] län 24/11/1898 som son till sjökapten Karl Olsson och  Hulda Börjesson. Bror till till Hugo Osvald, Ingrid Osvald, Karin Kihlman, Gösta Osvald, Gunnar Osvald och Olof Osvald. Gift 1928 med Elin […]

Kommentera