Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Denninghoffska huset

Grosshandlaren Wilhelm Denninghoff köpte en fastighet på Östra Hamngatan 40, i hörnet Östra Hamngatan och Drottninggatan. Han rev det äldre huset och uppförde år 1882 en ny byggnad som på sin tid ansåg ovanligt vacker. Aktiebolaget Göteborgs Arkader, med Gustaf Bolander i spetsen, köpte fastigheten år 1897 och lät riva den 1898. Istället byggdes Arkaden i det rivna kvarteret.

Advertisements

2 Responses to Denninghoffska huset

  1. […] att kunna bygga Arkaden köptes hela kvarteret, däribland Denninghoffska huset i hörnet av Östra Hamngatan och Drottninggatan. 1898 revs […]

  2. […] år 1882 där Wilhelm Denninghoffs låtit bygga ett stort och vackert hus. Detta hus, som kallades Denninghoffska huset, revs dock 1898. Därefter byggdes Arkaden på platsen. Hans firma hade en ledande ställning i […]

Kommentera