Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Stiftelsen Otto och Charlotte Mannheimers fond

Stiftelse som grundades 1912 av Otto och Charlotte Mannheimer. Stiftelsens syfte som anges på länsstyrelsernas webbplats är:

Avkastningen skall, sedan tio procent därav lagts till kapitalet, användas till förmån för en eller flera begåvade svenska elever vid Valands målarskola, exempelvis såsom bidrag till kostnaderna för material, som erfordras för deras arbete, resor och uppehälle.

Detta syfte stämmer inte md vad som står på andra sajter om stiftelsens syfte. Så här står på Göteborgs Universitets sajt om stiftelsen ändamål:

Bidrag ges i första hand till konst- och musikstuderande studenter med hemort/bostadsort Göteborg med omnejd.

På stiftelsens egen hemsida står det så här:

Stiftelsen Otto och Charlotte Mannheimers fond delar ut stipendier till:  

– Personer som arbetar med förnyelse inom pedagogikens och skolundervisningens område. Stipendierna riktar sig till nydanande pedagogiska projekt som kommer skolan och dagens elever till godo.

– Beträffande elever vid Akademin Valand, Högskolan för Design och Konsthantverk, Högskolan för Scen och Musik, Dômen Konstskola samt Göteborgs Konstskola gäller följande tills vidare: I samband med att Stiftelsen Otto och Charlotte Mannheimers fond 2017 ändrar sammansättningen av styrelsen kommer Fondens totala utdelningsförfarande ses över, varför styrelsen tills vidare inte behandlar ansökningar från ovan nämnda skolor.

Det olika ändamålen som anges på olika sidor stämmer inte överens och det är väl rimligt att anta att det som står på hemsidan är det som gäller. Men det är märkligt att Länsstyrelsen inte tycks känna till förändringarna vad det gäller ändamål. Det kan inte vara lagligt att ha det så. Stiftelsen förvaltas  av Göteborgs Universitet men har en styrelse som helt består av personer från släkten Mannheimer, i skrivande stund Anna Mannheimer, Robin Mannheimer, Dag Mannheimer och Josefin Kjellberg Mannheimer.

Stiftelsen har tidigare genom inköp av konst stödja unga och nyetablerade, eller allmänt behövande, konstnärer. Denna konst har genom åren deponerats framför allt på skolor och sjukhus i Göteborg. Det är inte möjligt att göra så idag.

Vid slutet av år 2015 hade stiftelsen 1 miljon kronor i tillgångar.

 

Advertisements

3 Responses to Stiftelsen Otto och Charlotte Mannheimers fond

  1. […] och Otto Mannheimer har donerat medel till en fond i deras namn, instiftad 1912. Fonden har bland annat köpt in konst till skolor och sjukhus i Göteborg och delar idag ut […]

  2. […] och Otto Mannheimer har donerat medel till en fond i deras namn, instiftad 1912. Fonden har bland annat köpt in konst till skolor och sjukhus i Göteborg och delar idag ut […]

  3. […] motsatts till vad som är fallet med Otto och Charlotte Mannheimers fond överenstämmer informationen som finns hos länstyrelsen med den som uppges på hemsidan för de […]

Kommentera