Stiftelsen Otto och Charlotte Mannheimers fond

Stiftelse som grundades 1912 av Otto och Charlotte Mannheimer. Stiftelsens syfte som anges på länsstyrelsernas webbplats är: Avkastningen skall, sedan tio procent därav lagts till kapitalet, användas till förmån för en eller flera begåvade svenska elever vid Valands målarskola, exempelvis såsom bidrag till kostnaderna för Läs mer …

Charlotte Mannheimer

Charlotte Emma Mannheimer, född 5 april 1866 i London, död 10 september 1934 i Göteborg, var en svensk konstnär och mecenat. Charlotte Mannheimer var dotter till grosshandlaren Abraham Meyer (Arnold) Abrahamsson (1831–1911) och Flora Henriette de Jongh (1842–1922). Hon var från 1893 gift med advokaten Läs mer …

Mannheimer – Skandinaviska Kredit

Initiativtagare till Skandinaviska Kredit var en grupp göteborgsköpmän, Oscar Ekman, Oscar Dickson, Olof Wijk och C.Fr. Waern samt stockholmaren A.O. Wallenberg. Dessa träffades 1852 i Köpenhamn för att bilda en internationell bank. 1863 omvandlades det hela till en svensk bank som formellt bildades 1864 under Läs mer …