Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Familjen Roberg

Tycho Roberg föddes 1834 i Kristinehamn och grundade år 1876 en speditions- och handelsfirma i Göteborg, firma Tycho Roberg. Han dog 1879 i Göteborg. Han var gift med Fredrique Törnstrand som efter hans död ledde firman till 1895 då sonen Ernst Roberg (1869-1939) tog över ägandet och ledningen.

Ernst Roberg hade vid övertagandet arbetat i firman sen 1883. Han var gift med Annie Törnsten. De hade bland annat sonen Bertil Roberg (1902-1981). Ernst Roberg var också ägare av och direktör i Rederi AB Standard, Rederi AB Teutonia, Kristinehamns trafik med flera företag samt nederländsk konsul i Göteborg 1902-37. Han var också styrelseledamot i Rederi AB Transatlantic en tid. 1940 ombildades firma Tycho Robergs till aktiebolag, Tycho Robergs Speditions AB. Detta bolag såldes 1949 till Johnsonkoncernen  (Rederi AB Nordstjernan).

Från 1916 arrenderade Ernst Roberg Maleviks gård och efter en tid köpte han samtliga aktier i AB Maleviks Villasamhälle. Han byggde om flera byggnader på gården, anlade en handelsträdgård och dammar. 1939 sålde han  AB Maleviks Villasamhälle inklusive gården till AB Tomtcentralen i Stockholm.

Bertil Roberg utbildade sig till styrman och sedan till sjökapten. Var gift med Margit Eixman. De hade adoptivbarnen Claes-Göran Roberg (1939-) och Elisabeth Roberg (1946-). Han var VD i Tycho Robergs Speditions AB 1939-49 varefter han från 1951 var direktör i Rederi AB Transatlantic.

En annan son till Tycho Roberg, Thorsten Roberg (1864-), ledde företagets systerfirma i Hull, Tycho Roberg, Son & Co, mellan 1885 och 1890. Sistnämnda år flyttade Thorsten Roberg till Stockholm. Han började där arbeta i  speditions- och handelsföretaget Olson & Wright AB i Stockholm. 1903 gjordes detta om till aktiebolag och Thorsten Roberg blev VD. 1909 köpte han slutligen Olson & Wright AB. År 1945 sålde familjen Roberg stockholmsföretaget till Malmroskoncernen i Trelleborg (Trelleborgs Ångfartygs AB).

Advertisements

3 Responses to Familjen Roberg

  1. […] Tycho Roberg grundades 1876 i Göteborg av Tycho Roberg från Kristinehamn. Firman hade goda kontakter med Axel Broström och Broströmskoncernen. Den […]

  2. […] bland dem Carl Blidberg vars familj innehade landeriet Lyckan. En annan av grundarna var Ernst Roberg som lärt sig spela fotboll i England och var den som införde fotboll i sällskapets verksamhet […]

Kommentera