Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Firma Tycho Roberg

Del 12 av 21 i serien 1800-talets handelshus

Firma Tycho Roberg grundades 1876 i Göteborg av Tycho Roberg från Kristinehamn. Firman hade goda kontakter med Axel Broström och Broströmskoncernen. Den fungerade både som ett rent speditionsföretag och ett handelshus som sålde järn på kommission för olika järnbruk.

Från början låg firman i ett hus i Pustervik, Brogatan 3, som Tycho Roberg köpte år 1873. Företaget hade senare sitt huvudkontor i samma byggnad som Hotel Garni låg, på Skeppsbroplatsen 1. Senare kom huset att få namnet Sjöfartshuset. Efter Tycho Robergs död 1879 leddes firman av hans änka Fredrique Roberg (född Törnstrand) intill 1895.

År 1885 etablerade familjen Roberg ett systerföretag i Hull i England, Tycho Roberg, Son & Co, med Thorsten Roberg, son till Tycho Roberg, som ansvarig på plats. En annan son, Ernst Roberg började efter studierna arbeta på firma Tycho Roberg i Göteborg år 1887 och blev delägare 1895.

1890 återvände  Thorsten Roberg till Sverige och började arbeta i  speditions- och handelsföretaget Olson & Wright AB i Stockholm. 1903 gjordes detta om till aktiebolag och Thorsten Roberg blev VD. 1909 köpte han slutligen Olson & Wright AB. År 1945 sålde familjen Roberg stockholmsföretaget till Malmroskoncernen i Trelleborg (Trelleborgs Ångfartygs AB).

Från 1900-talets början hade företaget hade också en försäljningsagentur i Göteborg för Malmö Stora Valskvarn.

Hotell Garni, cirka 1900

Hotell Garni, cirka 1900.

Efter första världskriget lades järnexportverksamheten ner och firman blev ett mer renodlat speditionsföretag som dock också importerade bränslen av olika slag.

Sjöfartshuset cirka 1920

Sjöfartshuset cirka 1920.

1940 ombildades firma Tycho Robergs till aktiebolag, Tycho Robergs Speditions AB. Bolaget övertog också agenturen för Göteborg som firma Tycho Roberg sedan hade för Malmö Stora Valskvarn. Den första styrelsens utgjordes av advokat Erhard Westman, ordförande, samt direktör Sture T:son Wiberg, sjökaptenen Bertil Roberg (VD) och Gösta Hedlund. Tycho Robergs Speditions AB såldes 1949 till Johnsonkoncernen  (Rederi AB Nordstjernan).

Andra källor:
Artur Attman, Göteborgs stadsfullmäktige 1863-1962, 1963

 

Serienavigation<< Fr. Malm & CoA. Fröding & Co >>
Advertisements

5 Responses to Firma Tycho Roberg

  1. […] Roberg som ägde Firma Tycho Roberg, från 1940 Tycho Robergs Speditions AB drev också rederiverksamhet. Framförallt var det Ernst […]

  2. […] föddes 1834 i Kristinehamn och grundade år 1876 en speditions- och handelsfirma i Göteborg, firma Tycho Roberg. Han dog 1879 i Göteborg. Han var gift med Fredrique Törnstrand som efter hans död ledde firman […]

  3. […] Firma Tycho Roberg […]

  4. […] var rena speditionsfirmor fram som exempelvis Jonsson, Sternhagen & Co, Carl Meyer och Tycho Roberg. Som kommissionärsfirma blev L.G. Bratt & Co den största och familjen Fröding återkom som […]

  5. […] Inköps AB AB Johnsson & Co Statens Järnvägar Adolf Bratt Tycho Roberg Reuters Statens Järnvägar Linné, ?? & Co Gösta Berg AB Otto Wallenius AB […]

Kommentera