Säfveåns AB som trävaruföretag

Del 4 av 8 i serien Trävarubolag

H.R Astrup (1831-1898) och Niels Georg Sörensen (1833-1917) grundade en trävarufirma i Barcelona 1855, Astrup & Sörensen, som där blev den största importören av trävaror. Niels Georg Sörensen flyttade 1861 till Stockholm för att sköta företagets filial i den svenska huvudstaden. Astrup flyttade 1864 själv till Stockholm och de båda kompanjonerna lade ner verksamheten i Spanien mot slutet av 1860-talet.

1868-1869 anlade de stället Skutskärs sågverk vid Dalälvens mynning.De utnyttjade platsens läge genom att flotta timret på Dalälven till Marmafjärden och sedan via en flottningsränna till Skutskär. Även en hamn byggdes i anslutning till sågen. 1872 lämnade Niles Georg Sörensen firman och 1885 sålde H.R. Astrup Skutskärs sågverk till Stora Kopparbergs Bergslags AB och flyttade till Norge.

Niels Georg Sörensen inköpet efter att han lämnat firman Astrup & Sörensen stora skogsegendomar i bl.a. Småland och Östergötland. Dessutom köpte han Sävenäs egendom vid Säveån utanför Göteborg. Där grundade han företaget Säfveåns AB och anlade år 1874 en stor ångsåg med hyvleri. Delägare i bolaget var bland annat hans både bröder Abraham Sörensen och Johan Sörensen samt Niels R. Parelius.

Företaget inköpte snart även Karlstads ångsåg där den huvudsakliga sågningen kom att lokaliseras. Vid Sävenäs i Göteborg inrättades en exportterminal och fabriker för vidareförädling av de sågade produkterna från Karlstad. Säfveåns AB och Sörensen inträdde också som delägare och intressenter i Mora-Vänerns Järnväg. Redan vid starten hade Säfveåns AB omkring 100 anställda i Göteborg och därefter ökade antalet anställda kraftigt med tiden. Vid mitten av 1880-talet hade företaget över 200 anställda, år 1890 360 anställda, år 1900 över 600 anställda och kring 1910 nästan 800 anställda.

1920 utgjorde styrelsen av G.L. De Geer (ordförande), J.A. Hansson, E.J. Nathorst-Böös, E.F. Sörensen (VD) och O.T. Sörensen.  De två sistnämnda var söner till Niels G. Sörensen medan Gerard Louis De Geer var gift med en dotter. Antalet anställda var totalt 1 100.

På 1920-talet kraschade Säfveåns AB ekonomiskt. Skandinaviska Kredit AB övertog ägandet,  tillgångar såldes av och på 1940-talet lades verksamheten i Göteborg ner och marken i Sävenäs sålde av efter hand. Bolaget var därefter vilande tills 1959 då det återupplivades som ett investmentbolag som fick överta Skandinaviska Bankens (tidigare Skandinaviska Kredit) aktier i Bolidens AB.

Andra källor: Artur Attman, Göteborgs Stadsfullmäktige 1863-1962, 1963

Serienavigation<< Trävaru AB DalarneTingstads Trävaru AB >>
Advertisements

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

  1. Pingback: Niels Georg Sörensen | Det gamla Göteborg

  2. Pingback: Niels Parelius | Det gamla Göteborg

  3. Pingback: G.H. Hegardt & Co | Det gamla Göteborg