Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Niels Parelius

Niels Rosing Parelius var en svensk trävaruhandlare i Göteborg. Föddes 1 oktober 1852 i Kristiansund i Norge som son till Morten Lossius Parelius (1815-1870) och Anna Magdalene Magdalene Kathrine Hansdatter. Dog 1925 i Göteborg.

Han var gift med Esther Justine von Friesen (född 1856). De hade en dotter, Anna Margareta Parelius(1892-1970), gift med Ragnar Stoud Platou, en norsk skeppsmäklare.

N. Parelius flyttade till Göteborg där han först var kompanjon med Niels G. Sörensen och dennes bröder i Säfveåns AB. 1905 lämnade han dock detta bolag  och grundade en egen sågverks och hyvleriverksamhet, AB Niels R Parelius, på Hisingen. Företaget var främst inriktat på tillverkning av lådämnen för export och hade omkring 150 anställda. Sågverksföretaget köptes 1916 av Wargöns AB.

Vid sin död donerade han 25 000 kr till Göteborg stad i form av Stiftelsen Niels R. Parelius Donationsfond. Den årliga räntan skulle användas till ”understöd i form av bidrag till bostadshyra av i Göteborg boende kvinnor, vilka haft anställning på kontor, men som på grund av hög ålder och försvagad hälsa icke kunna inneha dylik anställning”. Stiftelsen samförvaltas idag med en lång rad andra stiftelser och fonder som kontrolleras av Göteborg stad.

Andra källor: Artur Attman, Göteborgs Stadsfullmäktige 1863-1962, 1963

Advertisements

2 Responses to Niels Parelius

  1. […] Niels Parelius var till en början aktiv i Säfveåns AB tillsammans med Niels G. Sörensen. 1905 lämnade han dock detta bolag  och grundade en egen sågverks och hyvleriverksamhet, AB Niels R Parelius på Hisingen. Företaget var främst inriktat på tillverkning av lådämnen för export och hade omkring 150 anställda. Sågverksföretaget köptes 1916 av Wargöns AB. […]

  2. […] Niels Georg Sörensen inköpet efter att han lämnat firman Astrup & Sörensen stora skogsegendomar i bl.a. Småland och Östergötland. Dessutom köpte han Sävenäs egendom vid Säveån utanför Göteborg. Där grundade han företaget Säfveåns AB och anlade år 1874 en stor ångsåg med hyvleri. Delägare i bolaget var bland annat hans både bröder Abraham Sörensen och Johan Sörensen samt Niels R. Parelius. […]

Kommentera