Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

G.H. Hegardt & Co

Del 17 av 19 i serien 1800-talets handelshus

Firma grundad av Gustaf Henrik Hegardt (1784-1846) och Johan Oscar Andrén (1812-1876). Från 1846 var Andrén ensam ägare av företaget. Vid mitten av 1800-talet tillhörde firman de större trävaruexportörerna i Göteborg och exporterade järn i mindre skala. Affärerna bedrevs i huvudsak på kommission. De viktigaste leverantörerna var Borgvik, Brunsberg, Gravendal, Kungsskogen, Fredriksberg och Boxholm.  Firman bedrev även rederiverksamhet.

Från 1867 var firman också delägare i Forss sågverk i Köpmanholmen i Ångermanland. Den tidigare ägaren Carl Adolf Öhman blev disponent.

Oscar Andréns son Josef Andrén blev anställd i firman år 1871 och delägare 1874. Den andre sonen Oscar Andrén blev delägare 1879.

G.H Hegardt & Co deltog som aktieägare både i bildandet av Forss AB år 1877 och i Boxholms AB år 1872. Två år efter bildandet av Forss AB dog Carl Adolf Öhman och ersattes av Josef Andrén som disponent. Huvudkontoret för företaget flyttades till Göteborg. Gustav Sjöholm blev platschef i Köpmanholmen.

1890 var G.H. Hegardt & Co den nästa största exportören av trä i Göteborg, bara Säfveåns AB var större. Två år senare gick firman såväl som ägarna Josef Henrik Andrén (inte Josef Oscar Andrén) och Oscar Andrén i konkurs. Detta som en följd av den stora satsningen på Rederi AB Örnen som firman gjort.

Oscar Andrén flyttade därefter till USA medan Josef Andrén startade en ny firma. Forss AB fick familjen Hedberg som dominerande ägare och huvudkontoret flyttades tillbaks till Köpmanholmen.

Förutom trävaruexport sysslade firman också med rederirörelse i mindre skala.

 

Serienavigation<< Ekman & CoJames Dickson & Co >>
Advertisements

7 Responses to G.H. Hegardt & Co

  1. […] brodern Gustaf Henrik Hegardt (1784-1846) flyttade till Göteborg och grundade där en firma, G.H. Hegardt & Co, tillsammans med Oscar Andrén, systerson till hustrun Cecilia Koch (1789-1863) och alltså son […]

  2. […] Th. Mannheimer, Moritz L. Magnus & J. Hartvig, J. A. Kjellberg & Söner, Ekman & Co., G. H. Hegardt & Co., C. F. Waern & Co. och Wilh. Röhss & Co. Det utbjudna kapitalet öfver-tecknades med 50 […]

  3. […] Sven Renström & Co., Oscar Ekman, Th. Mannheimer, Emil Ekman, Henning Frisell, G. H. Hegardt & Co., J. A. Kjellberg & Söner, Jac. Rubenson, E. J. Heyman och J. W. […]

  4. […] i Rederi AB Örnen där J.A. Kjellberg & Söner, Alex. Barclay & Co, A.L. Pinéus, G.H. Hegardt & Co, William Gibson & Söner, August Leffler samt flera av delägarna i Varvet Kusten AB redan var […]

  5. […] & Co). C.O. Kjellberg (J.A. Kjellberg & Söner), A.L. Pinéus, Wilhelm Röhss,  G.H. Hegardt & Co samt Gustaf Melin. Rederi AB Örnen gick i konkurs 1893 varefter antalet segelfartyg i Göteborg […]

  6. […] & Co, 528, 425, 242, – A.R. Lorent, 493, 300, 274, 234 Thomas Gavin, 440, 120, 312, 361 J.H. Andrén, 429, 316, -, -, James Dickson, 414, -, 316, 456, J.F. Homeyer, 378, 378, -, -, Joseph & Olof […]

Kommentera