G.H. Hegardt & Co

Firma grundad av Gustaf Henrik Hegardt (1784-1846) och Johan Oscar Andrén (1812-1876). Från 1846 var Andrén ensam ägare av företaget. Vid mitten av 1800-talet tillhörde firman de större trävaruexportörerna i Göteborg och exporterade järn i mindre skala. Affärerna bedrevs i huvudsak på kommission. De viktigaste leverantörerna var Borgvik, Brunsberg, Gravendal, Kungsskogen, Fredriksberg och Boxholm.  Firman bedrev även rederiverksamhet.

Från 1867 var firman också delägare i Forss sågverk i Köpmanholmen i Ångermanland. Den tidigare ägaren Carl Adolf Öhman blev disponent.

Oscar Andréns son Josef Andrén blev anställd i firman år 1871 och delägare 1874. Den andre sonen Oscar Andrén blev delägare 1879.

G.H Hegardt & Co deltog som aktieägare både i bildandet av Forss AB år 1877 och i Boxholms AB år 1872. Två år efter bildandet av Forss AB dog Carl Adolf Öhman och ersattes av Josef Andrén som disponent. Huvudkontoret för företaget flyttades till Göteborg. Gustav Sjöholm blev platschef i Köpmanholmen.

1890 var G.H. Hegardt & Co den nästa största exportören av trä i Göteborg, bara Säfveåns AB var större. Två år senare gick firman såväl som ägarna Josef Henrik Andrén (inte Josef Oscar Andrén) och Oscar Andrén i konkurs. Detta som en följd av den stora satsningen på Rederi AB Örnen som firman gjort.

Oscar Andrén flyttade därefter till USA medan Josef Andrén startade en ny firma. Forss AB fick familjen Hedberg som dominerande ägare och huvudkontoret flyttades tillbaks till Köpmanholmen.

Förutom trävaruexport sysslade firman också med rederirörelse i mindre skala.

Skepp för vilka G.H. Hegardt & Co var huvudredare

  • Alida, galeas på 80 läster, senare 74 läster. Byggd 1946. Reparerad 1864. Troligen inköpt 1864. Ej längre i firmans ägo 1869. Befälhavare M. Pettersson
  • Alida, koff på 156 ton. Byggd 1848 i Pekela, Holland. Troligen inköpt 1868. Såld till J. Bengtsson, troligen 1878. Befälhavare L.A. Stackelberg och O. Hansson.
  • Atlantic, skepp på 322 läster. Byggt 1848 i Nova Scotia, reparerat 1864. Ej längre ägt 1869. Befälhavare O. Skantze, C.J.T. Rhodin, W. Fleetwood och C.G.F. Johansson.
  • Charles Tottie, skepp på 244 läster. Byggt på Svartviks varv 1846. Köpt av Niclas Beckman år 1850. G. Hegardt var huvudägare med 3/4 medan August Leffler troligen var ägare av resten. 1877 var J. Andrén huvudredare och sedan G.H. Hegardt & Co igen. 1881 blev A.B. Elfversson huvudredare, troligtvis var G.H. Hegardt & Co ändå huvudägare och 1885 ägdes fartyget av firman igen. Såldes 1892  till ett partrederi, sannolikt med C.O. Lundberg som huvudredare År 1900 övertog han helt ägandet. Skeppsbrott 1903 varvid fartyget slogs i spillror.
  • Enigheten, skonert på 63 läster, senare 64 läster. Ombyggd till brigg och senare på 55 läster. Ägd av G.H. Hegardt år 1837 och ägd av firman från 1841. Ej längre ägd 1848. Befälhavare C.Hertz, C.G. Arfvidson, O.Skantze och B. Börjesson.
  • Johanna Charlotta, galeas på 42 läster, senare 40 läster. 1837 ägd av G.H. Hegardt. Ägd av firman 1841 och troligtvis såld 1846. Befälhavare C.G. Arfvidson och O. Skantze.
  • Oriental Queen, skepp på 290 läster. Troligen inskaffat 1855 och avyttrat 1860. Befälhavare H. Fleetwood.
  • Rosenborg, skonert på 64 läster (117 ton). Byggd 1863 i Upperud. Såld till A.G. Johansen i Göteborg i början av 1870-talet.  Befälhavare C.G. Cederberg.
  • S:t Barthelemy, brigg på 74 läster. Byggd 1824 på Orust. År 1845 ägd av A.E. Haegers sterbhus och därefter inköpt. Såld till J. Torbjörnsson i Mollösund vid mitten av 1850-talet. Befälhavare O. Skantze och L. Dannberg.

Källor: Sveriges skeppslista 1837-1885